Pressebilde av Kaj-Martin Georgsen

Sats på kvinnene, Tangen

Økt likestilling er bra for den globale økonomien, og her kan Oljefondets arbeid sette en gullstandard.
Etter mye om og men er Nicolai Tangen i gang med sin nye jobb som sjef for Oljefondet. Et par hundre 200 meter unna har jeg flyttet inn på mitt nye kontor, som ny generalsekretær for utviklingsorganisasjonen Care Norge.

Siden vi begge har startet i nye jobber, vil jeg sende Tangen et tips om hvordan han kan få vår felles pengebinge til å vokse raskere: Sats på kvinner!

Nicolai Tangen bringer med seg noe nytt, og i sitt første intervju som nyutnevnt oljefondssjef fremhevet han nødvendigheten av økt likestilling i finans.

Det er lovende takter, for til nå har Oljefondet dessverre ikke hatt likestilling høyt på agendaen i sin ellers gode satsing på å integrere bærekraft i investeringene.

Selv det regjeringsoppnevnte utvalget som i sommer leverte sine forslag om nye etiske retningslinjer, skuffet på dette området. Likestilling kan ikke reduseres til å avstå fra investeringer i kvinnefiendtlige regimer, det handler om å fremme likestilling for å skape verdier.

Stadig flere analyser viser nemlig at økt likestilling er bra for den globale økonomien. Derfor burde dette være en selvsagt del av forvaltningen av våre felles sparepenger.

Oljefondet har allerede formulert forventninger til selskaper det investerer i når det kommer til barns rettigheter, klimaendringer, vannforvaltning, menneskerettigheter, skatt og åpenhet, antikorrupsjon og bærekraftig bruk av havet. Dette er ansvarlig forvaltning.

I takt med at forbrukerne blir mer kravstore og FNs bærekraftsmål blir førende for stadig flere selskaper, er det nå gjennomgående at det som er bærekraftig, også er lønnsomt.

Oljefondets forventningsdokumenter og operative oppfølging blir lagt merke til av investorer verden over. Oljefondets arbeid danner på mange måter en gullstandard.

– Når vi vet hvor viktig det er å styrke kvinners stilling i økonomi og samfunn verden over for å nå disse målene, er det egentlig oppsiktsvekkende at Oljefondet ennå ikke har en tydeligere policy for likestilling.

Når vi vet hvor viktig det er å styrke kvinners stilling i økonomi og samfunn verden over for å nå disse målene, er det egentlig oppsiktsvekkende at Oljefondet ennå ikke har en tydeligere policy for likestilling.

I jobben jeg kommer fra i DNB utarbeidet vi i fjor et forventningsdokument for likestilling. Med det som grunnlag, kan DNB Asset Management ha en aktiv eierdialog og dytte selskaper i riktig retning.

Der stilles det forventninger til hvordan selskaper jobber med likestilling og mangfold blant egne ansatte, i leverandørkjeden og ut mot kunder. Det vet vi er bra for kundenes pensjonssparing.

I fjor gjennomførte PwC, på oppdrag fra Care og Storebrand, en analyse av nordiske børsnoterte selskaper.

Analysen viste at det er en sammenheng mellom andelen kvinner i ledelsen og økonomisk resultat, og at selskaper med høy kvinneandel i styrer og toppledelse har lavere volatilitet og færre år med negative resultater.

På globalt nivå har McKinsey beregnet at verdens samlede økonomi kan øke med 26 prosent ved å la kvinner ta del i arbeidslivet på lik linje med menn.

Gjennom aktiv eierskapsutøvelse kan Oljefondet påvirker hvem som skal sitte i selskapenes styrer. Oljefondets posisjonsnotater om styrets effektivitet og sammensetning danner utgangspunkt for stemmegivning og dialog med selskapenes styrer. Her er ikke likestilling noe sentralt krav i dag.

Jeg mener fondet bør bruke anledningen til å fremme kvinneandelen i selskapenes styrer.

Vi har store forventninger til hva Nicolai Tangen kan utrette som oljefondssjef. Hvis Oljefondet blir en pådriver for likestilling, er det noe vi alle kan tjene oss rike på.

Kronikken ble først publisert hos NRK Ytring 2. september 2020.