Vi trenger fortsatt kvinnedagen

Så mange som en firedel av kvinner verden over har opplevd partnervold, viser en ny studie.

Koronasituasjonen har forverret situasjonen ytterligere, også her hjemme. Dette viser, nok en gang, at vi aldri kan stoppe å kjempe for likestilling og kvinner – selv i land som Norge.

27 prosent av kvinner

Mange land har fortsatt en lang vei å gå for å sikre at kvinner og menn har like muligheter og rettigheter. Det er tydelig i flere av landene vi i CARE jobber i. Kvinner må i noen land bli fulgt av et mannlig familiemedlem utenfor hjemmet, giftes bort for at det skal bli en munn mindre å mette, og mange kvinner har ingen mulighet til å bestemme selv hvor mange barn de skal få.

Under pandemien ser vi også at menn prioriteres i vaksinekøen. Vold mot kvinner er i tillegg normalisert i mange samfunn.

NTB Nyheter skrev nylig om den største studien som hittil er gjort på partnervold mot kvinner, publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet. Forskere fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og andre institusjoner gikk gjennom 366 studier gjort mellom 2000 og 2018 i 161 land. Her kom det fram at 27 prosent av kvinner mellom 15 og 49 år globalt har vært utsatt for fysisk eller seksuell vold fra partneren sin.

Ujevn maktfordeling mellom kjønnene og mangel på likestilling er underliggende årsaker som kan føre til partnervold. Og volden er ikke bare fysisk eller seksuell, men kan også handle om psykiske eller sosioøkonomiske overgrep.

Å måtte leve med vold fra en partner kan gi store fysiske, seksuelle, mentale og økonomiske konsekvenser, både på kort og lang sikt. Det kan også få konsekvenser for kvinners muligheter til å delta i samfunnet, og til å bidra til utvikling i eget land. Problemet er såpass alvorlig at FN har løftet det inn i bærekraftsmålene – som et eget mål innenfor likestilling.

Kvinnekampen er fortsatt viktig

Norge er et av de mest likestilte landene i verden og det kan kanskje være lett å tenke at denne problematikken ikke gjelder oss. Ifølge Krisesentersekretariatet har imidlertid hver fjerde kvinne i Norge vært utsatt for en eller annen form for vold eller trusler om vold. Flere kvinner (8,2 prosent) enn menn (1,9 prosent) har også vært utsatt for alvorlig vold fra partner, og for eksempel blitt sparket, tatt kvelertak på eller banket opp.

Selv om både menn og kvinner kan oppleve partnervold, utsettes kvinner i større grad for den alvorligste og langvarige volden.

Vi vet av erfaring at sannsynligheten for å bli utsatt for partnervold øker i krisesituasjoner – og det har det også gjort som følge av pandemien vi står i nå. En ny studie bekreftet også en dramatisk økning i partnervold her hjemme etter at Norge stengte ned. Det kan virke vanskelig, men med målrettet innsats er det mulig å få slutt på partnervold.

Det krever imidlertid at vi ikke senker skuldrene. Kvinnedagen er et viktig symbol på at vi aldri må glemme å snakke om og kjempe for rettigheter og rettferdighet for kvinner, også i vårt eget land. Ellers vil vi aldri oppnå full likestilling.