Er kvinnelige gründere dårligere enn mannlige? Nei!

Hvorfor har vi så få kvinnelige gründere? Og hvorfor er det et likestillingsproblem? Se opptaket av seminaret her:

CARE er kjent for sitt arbeid med likestilling og kvinners økonomiske rettigheter globalt.

Et viktig tiltak for å styrke kvinners økonomiske rettigheter og selvstendighet, er å gi kvinner mulighet til å tjene egne penger. Med prosjekter innenfor entreprenørskap og yrkesopplæring hjelper vi kvinner med å tjene egne penger, og dermed kunne stå på egne bein.

– Det å ha muligheten til å tjene egne penger er reell likestilling! Peter Gitmark, styreleder i CARE Norge
  • Kun 30 prosent av gründere er kvinner.
  • Kvinner tjener 80 prosent av menns lønn.
  • Kun 14 prosent av toppledere er kvinner.
  • Kun fem prosent av investorer er kvinner.

Rapporten til Unconventional Ventures viser at 93 prosent av all kapitalen i 2019 gikk til selskaper startet av menn. Kun én prosent gikk til selskaper startet av kvinner. De resterende seks prosentene gikk til selskaper startet av begge kjønn. Med andre ord fikk 93 mannlige gründere penger, før én kvinne fikk.

Er kvinnelige gründere dårligere enn mannlige? – Nei!

Så hvorfor er det så mye enklere for menn å få kapital til sine ideer? spør Yrja Oftedahl.
– Først og fremst må også jenter eksponeres for at det er mulig å være gründer, og at det er lov å feile. Tonje Thorssen, gründer

I følge Elisabeth Grieg, styreleder i Grieg Gruppen, er kvinner ofte mer trygghetssøkende med lavere risikoappetitt enn mange menn.

Hun trakk fram fordelingen av offentlige midler til innovasjon og gründervirksomhet som et viktig virkemiddel for å oppnå større økonomisk likestilling.

Artikkelbilde

Er det så farlig da?

Mangfold er viktig for innovasjonskraften. Når kvinner er med på å starte egne bedrifter, bidrar det til å skape stabile samfunn. I Norge har vi også en vei å gå for at kvinner skal ha de samme mulighetene som menn.

– Vi skaper større verdier når vi er sammen, når alle er med. Derfor trenger vi også kvinnelige gründere. Elisabeth Grieg
Produkter i dag er ofte laget av homogene grupper, gjerne av menn for menn. - Ulike perspektiver og vinklinger gir en bedre innsikt i hva kunder ønsker og trenger, påpekte Sumeet Singh Patpatia, sjef for mangfold og inkludering i Schibsted.

Hva kan vi gjøre?

I noen av landene CARE er tilstede kan ikke kvinner eie eget land, tjene egne penger eller arbeide utenfor hjemmet. Diskriminerende lovgivning og konservative kjønnsnormer står i veien for at kvinner skal kunne forsørge seg selv.

I Norge står vi ikke overfor de samme utfordringene, heldigvis. Men vi har fortsatt en vei å gå for å oppnå økonomisk likestilling mellom kjønnene.
– Vi sliter med å identifisere gode tiltak, og trenger gode eksempler og konkrete forslag til virkemidler for å øke andel kvinnelige gründere. Næringsminister Jan Christian Vestre
Næringsministeren påpekte selv at politikken på dette feltet er for tynn. Han understreket behovet for å målrette tiltak for å oppnå reell likestilling:
  1. Kunnskapsgrunnlaget må styrkes.
  2. Velferdsordninger for selvstendig næringsdrivende må styrkes.
  3. Offentlige innkjøp må i større grad innebære innovasjon, både regelverk og praksis må gjennomgås.
  4. Nye strengere krav som inkluderer "pisk" må vurderes.
– Vi må legge vekt på investeringskriterier utover økonomisk vekst. Hvordan vi mest mulig effektivt løser sosiale og miljømessige utfordringer burde være en del av grunnlaget for å offentlig støtte til oppstartsbedrifter. Marte Sootholtet, CEO i Impact Startup
Artikkelbilde

Etter sendingen tok vi en prat med Camilla Andersson, CEO i WIN – Women Investor Network Norway, og spurte henne:

Hvorfor er kvinnelige entreprenører og investorer viktige for samfunnet - og for likestilling? Og hvordan kan kvinner lykkes som entreprenører?