Grønn omstilling på bekostning av likestilling?

Du finner få bedrifter som ikke er opptatt av bærekraftig omstilling og utvikling. Likevel nedprioriteres likestilling for andre bærekraftsmål.

I denne utgaven av CARE Talks fokuserer vi på hvilken rolle likestilling spiller for norske bedrifter og investorer. Hvilke krav skal vi stille til leverandører? Og hvordan skal Norge tjene penger på likestilling?

CARE jobber for å fremme likestilling både lokalt og globalt, og er opptatt av at norske bedrifter også kan utgjøre en forskjell i et større perspektiv.

Generalsekretær Kaj-Martin Georgsen og CARE-ambassadør Yrja Oftedahl leder samtalen om likestilling i næringslivet. Med seg har de:

 • Andreas Niss, daglig leder i Elektroimportøren
 • Aslak Ege, daglig leder i Capra Consulting
 • Kristine Hofer Næss, styreleder i ODA-nettverket og CEO i AmestoTechouse
 • Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke
 • Carine Smith Ihenacho, direktør for eierskap og etterlevelse i Norges Bank Investment Management – Oljefondet
 • Tove Selnes, konserndirektør for People, Storebrand

Likestilling er lønnsomt

Elektroimportøren og Capra Solutions er to mannsdominerte bedrifter, og innrømmer at det kan gjøres mer for å sette likestilling høyere på agendaen. Likevel enes de om at å fremme likestilling, og få flere kvinner inn i bedriftene, kan skape god endring og føre til økt lønnsomt.

Hos Virke ser de økt bevissthet om likestilling i bedrifter, men utviklingen kunne gått mye fortere.

– Det er lederne som har ansvaret og må gå foran for å sette et godt eksempel Kristensen, administrerende direktør i Virke
Artikkelbilde
Artikkelbilde
Artikkelbilde
Artikkelbilde

Ansvaret og mulighetene for å fremme likestilling handler imidlertid om mer enn intern kjønnsbalanse. Næringslivet må stille krav til og jobbe aktivt med likestilling hos samarbeidspartnere og leverandører.

- Likestilling må integreres i risiko- og mulighetsstyringen, også langs verdikjeden, fortsetter han.

Næringslivet har et stort ansvar

Vi hører ofte om det grønne skiftet og næringslivets ansvar for å kutte klimautslipp. Men vi har 17 bærekraftsmål, og de er gjensidig avhengig av hverandre.

Blant Virkes bedrifter sier mange at det er lettere å jobbe mot utslippsfri transport enn å ha full kontroll på leverandørkjeden.

– Den store jobben innebærer å vurdere hvor materialene kommer fra og hvem produktene er produsert av Kristine Hoer Næss, styreleder for ODA-nettverket
Artikkelbilde


I dag er hele leverandørkjeden avhengig av teknologi. Teknologi skal drive innovasjon, og bidra til å løse de store samfunnsproblemene.

- Er det ett område som det er viktig å fokusere på likestilling, så er det innenfor teknologi, understreker Kristine Hoer Næss, styreleder for ODA-nettverket.

- Algoritmer er i utgangspunktet fordomsfrie, men de forsterker det som allerede er. Vi må sørge for at teknologien bidrar til en bærekraftig utvikling, fortsetter hun.

3 eksempler på hvordan algoritmer har påvirket kvinner og menn i ulik grad

 • Frem til 2011 så hadde kvinner 46 prosent større risiko for å bli skadet i bilulykker, fordi det ikke var påbudt med kvinnelige kræsjtest-dukker.
 • Da Apple lanserte sin første helseapp hadde de ikke tatt med kvinners syklus.
 • For bare noen år siden viste ikke algoritmene mulige toppjobber å søke på til kvinner:
  • Hvis du søkte på Linkedin etter «Johanne og leder», kom det opp: «Mente du egentlig Johan?»

Tjener penger på likestilling

Kapitalforvalterne har også et stort ansvar for bærekraftig utvikling, særlig internasjonalt. Gjennom aktivt eierskap har de kriterier for hva som skal investeres i, og hvordan de følges opp.

Er det mulig å være veldig ansvarlig og tjene mye penger samtidig? - Ja, sier både Oljefondet og Storebrand.

Artikkelbilde
– På lang sikt, er det en klar sammenheng mellom bærekraft og verdiskaping. Det innebærer likestilling, på lik linke med klimatilpasning Smith Ihenacho, i Oljefondet

Hva vi investerer i, og på hvilket grunnlag det blir gjort, spiller en nøkkelrolle for å fremme likestilling også internasjonalt.

- Å oppnå FNs bærekraftsmål vil skape 380 mil arbeidsplasser. Den jobben som skal gjøres krever ny teknologi og nye investeringer. Finansbransjen skal være med å støtte det, sier Tove Selnes i Storebrand.

Hold deg oppdater om neste CARE Talks, meld deg på nyhetsbrev her!