Har du sjekka kjeden?

Likestilling i norsk næringsliv handler ikke bare om andelen kvinner i toppledelsen og i styreverv.

Gjennom sine globale verdikjeder har norske bedrifter stor påvirkningskraft, og kan gjøre en forskjell for anstendige arbeidsforhold og rettigheter for kvinner.

Kvinner er mest utsatt for diskriminering, trakassering, dårlige lønnsvilkår, og en presset balanse mellom privatliv og arbeid. Norske bedrifter kan utgjøre en forskjell internasjonalt ved å arbeide med likestilling i sine verdikjeder.

Den 28. november lanserte CARE Norge «sjekkliste for likestilling i verdikjeden» - et inspirasjonsverktøy som skal hjelpe norske bedrifter i gang med denne viktige jobben.

I den anledning samlet vi et stjernelag på Mesh i Oslo for å snakke om hvordan norsk næringsliv kan jobbe med likestilling i verdikjeden.

Gikk du glipp av arrangementet? Se hele opptaket under:

Ingrid Håvik, sustainable sourcing manager i Strawberry, var første taler ut. Jobben hennes er å sørge for at hotellkjeden har en ansvarlig innkjøpspraksis. For dem har Åpenhetsloven betydd en helt ny måte å jobbe på.

– Vær bevisst. Alt begynner med etterspørsel. Som innkjøper må vi tenke gjennom hva vi faktisk kjøper inn. Og vær krevende, i ordets beste forstand. Sett krav, vær tydelig og push leverandørene og jobb sammen, fordi vi er avhengige av et fellesskap for å få dette til å skje. Og ikke minst: Åpenhetsloven rocks. Ingrid Håvik

Artikkelbilde

Heidi Furustøl, daglig leder i Etisk Handel, fortale hva som er norske bedrifters ansvar når det gjelder å jobbe for likestilling i verdikjeden.

– Det er veldig bra at det har vært så mye fokus på klima. Men det å kunne fokusere på arbeidstakerrettigheter og hvilken mulighet man har til å kunne endre og få en anstendig arbeidshverdag og levelønn, det må mye høyere på agendaen. Men der tror jeg Åpenhetsloven hjelper oss. Den er jo på menneskerettigheter, ikke klima og miljø. Heidi Furustøl

CARE Talks. Heidi Furustøl på scenen

Marie Louise Sunde fra Equality Check snakket om hvordan selskaper kan jobbe med likestilling og inkludering i egen virksomhet.

Ansatte begynner i mye større grad å etterspøre work life balance, like muligheter, fremtidspotensiale, kultur og hvilket omdømme bedriften har eksternt. Hvis man ikke klarer å levere på det, taper man kampen om talentene, fortalte hun. Marie Louise Sunde

Artikkelbilde

Chisom Udeze, founder av Diversify, snakket blant annet om hvor viktig det er å ta inn over seg hele systemet, hele verdikjeden, når man forsøker å måle bærekraft.

Vi kan alle være enige om at smarttelefoner har gjort livene våre enklere. Og at el-biler gir mindre utslipp. Det er bra, men hvor kommer produktene våre fra? Over 70 prosent av kobolten i batteriene kommer fra Kongo, der barn og kvinner med små barn jobber i gruvene. Det viser hvordan våre måter å forsøke å være bærekraftige på, kan være skadelige for andre, hvis vi ikke er oppmerksomme på hele verdikjeden. Chisom Udeze

Artikkelbilde

Ellen Jacobs, Senior Corporate Affairs Manager i Mars Wrigley, la vekt på ansvaret som følger med å være et stort, globalt selskap.

Den harde sannheten er at mange av menneskene i starten av vår leverandørkjede lever i fattigdom i dag. Vi mener at som selskap kan du gjøre en forskjell, og skape positiv forskjell for alle i din leverandørkjede.

Artikkelbilde