Har du opplevd eller er noen du kjenner blitt utsatt for vold?

Både menn og kvinner kan bli utsatt for vold i nære relasjoner. Enten du selv blir utsatt for vold eller om du mistenker at noen du kjenner gjør det, kontakt ditt lokale krisesenter eller ditt nærmeste overgrepsmottak.

Du kan finne ditt lokale krisesenter her.

Hvis du selv slår eller mishandler: