CARE arbeider mot trakassering i Jordan. Et av tiltakene er selvforsvarskurs. Alle foto/video: Jasmin Baulhassani/CARE

Baraa trener morgendagens helter

Selv om hun bare var et barn, fikk Baraa tidlig kjenne på kroppen en av utfordringene kvinner i Jordan står overfor. Nå gjør hun noe med det.

– Da jeg var barn, ble jeg fysisk trakassert. Alle jenter kan oppleve det. Jenter kan bli trakassert på markedet, på gaten, men også hjemme eller på universitet, forteller Baraa Ghanem (24) fra Jordan.

I verden i dag er det estimert at én av tre jenter og kvinner kommer til å oppleve kjønnsbasert vold i løpet av sin levetid. Det kan skjer i ulike former, som for eksempel være trakassering, vold eller overgrep. En undersøkelse gjort av myndighetene i Jordan viste at så mange som 75 prosent hadde opplevd trakassering én eller flere ganger.

Trener selvforsvar

Baraa har sett det selv: hvordan jenter blir trakassert, både fysisk og verbalt. Hvordan de ikke har noe de skulle sagt.

– Det jeg har vært vitne til har berørt meg. Derfor er jeg så glad for at jeg driver med taekwondo. I tillegg har jeg blitt mer bevisst på hva som skjer, og jeg lar ikke noen gjøre meg noe, sier den tøffe idrettsutøveren.

– Jeg liker at folk ser meg som en søt og snill person når jeg er så tøff på innsiden, sier Baraa.

Mange jenter kommer til Baraa og spør hvordan de kan beskytte seg selv. Nå trener hun jenter i selvforsvar og jobber for å skape bevissthet rundt trakassering.

– Jeg blir så glad av å trene jentene og se at de blir stadig bedre i stand til å forsvare seg selv.

Nødvendig kunnskap

Det er egne treningstider for jenter og kvinner og Baraa er instruktør. I tillegg er det vel så viktig at jentene vet hva trakassering er, at det ikke er lov, og at de må si fra om det skjer.

En undersøkelse fra Jordan viste at svært mange ikke meldte fra om trakassering, og så mange som 30 prosent av dem som hadde opplevd det ikke visste at det er ulovlig.

– CAREs arbeid er veldig viktig for å få slutt på trakasseringen i lokalsamfunnet vårt. Jeg har sett hvordan programmet har gitt jenter verktøyene til å beskytte seg selv og hvordan det har skapt bevissthet rundt trakassering her i Mafraq, som er et relativt konservativt sted.

Og Baraa er tydelig på én ting: Skal man få slutt på trakasseringen, må vi sammen si ifra om uretten jenter utsettes for.

– Mitt råd til jenter, uansett alder er: Blir du trakassert, må du ikke være stille om det.

– Snakk til noen du stoler på. Hvis jenter ikke forteller hva som skjer, vil flere jenter oppleve trakassering. Problemet vil fortsette å vokse uten at noen stopper det. Hvis vi snakker om trakassering, kan vi finne en måte å redusere den på.

Dette gjør CARE i Jordan
CARE er til stede i flyktningleirer i landet, og jobber helhetlig med både flyktninger og jordanere som trenger støtte.

Slik kan vi både gi nødhjelp og samtidig gjøre en langsiktig innsats for å bedre kvinners rettigheter og muligheter.

Blant annet gir vi opplæring i entreprenørskap og starte spare- og lånegrupper som gir kvinner mulighet til å tjene egne penger og over tid løfte lokalsamfunnet sitt.

Fakta om CARE:

  • CARE har som mål å styrke kvinner og jenters rettigheter og bekjempe fattigdom
  • CARE er en av verdens største hjelpeorganisasjoner
  • CARE er partipolitisk og religiøst nøytral
  • CARE har virksomhet i 102 land over hele verden, og 90 % av CAREs ansatte er lokalt ansatt
  • Kun 6 % av CAREs midler går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter. 91 % går til dem som trenger pengene mest
  • CARE Norges prosjekter finansieres av Norad, UD og private donasjoner

Vil du skape flere helter som Baraa?

Ikke alle helter bruker kappe, kan fly eller har superkrefter. Noen helter lærer jenter selvforsvar, gir dem mestringsfølelse og trygghet.

Bidra til at disse heltene kan fortsette det viktige arbeidet sitt!