CARE TALKS - Afghanistans kvinner, hva nå?

Kvinner i Afghanistan frykter for fremtiden. Hvilken risiko løper de? Og hva kan vi gjøre? Det svarer vi på i andre utgave av CARE TALKS.

Yrja Oftedahl, gründer og programleder i podcasten «Power Ladies», leder samtalen om kvinner og jenter i Afghanistan i dag. Samtalepartnere er Samina Ansari, leder for Public/Corporate Relations i Equality Check, Victoria K. Nordli, CAREs Afghanistan-rådgiver, Terje Watterdal, direktør Afghanistankomiteen og André Mundal, UDs spesialrepresentant for kvinner, fred og sikkerhet.

Taliban-regimet har nesten over natten tatt over kontrollen i Afghanistan. De sier at kvinner sine rettigheter skal respekteres og at de skal få lov til å jobbe, «innenfor rammene av islamsk lov». Men hva ligger i det? Da Taliban satt ved makten for 20 år siden ble kvinner nektet skolegang og jobb. De fikk ikke lov å bevege seg utenfor hjemmet uten følge av ektemann eller mannlig slektning.

Samtidig med den politiske uroen som herjer er det tørke og en global pandemi i landet.

- Afghanistan rammes nå av en trippelkrise som gjør det vanskelig og farlig for kvinner og jenter. Det er ikke bare konflikt som herjer, men en ekstrem tørkeperiode og global pandemi. Det presser mennesker på flukt, setter landet i en økonomisk krise, matmangel er utbredt og det er redusert tilgang på helsetjenester, sier Victoria K. Nordli, CAREs Afghanistan rådgiver og ekspert på kjønnsbasert vold, under CARE TALKS om situasjonen i Afghanistan.

Den begrensede tilgangen på beskyttelse, helsetjenester, mat og økonomiske midler gjør situasjonen for kvinner og jenter farligere og humanitære behov øker.

- I en slik situasjon hvor man ikke får dekket grunnleggende behov, er risikoen for å bli utsatt for kjønnsbasert vold og diskriminering høy, sier Nordli.

Se hele CARE TALKS i videoen over. Der får du førstehåndsopplevelser fra bakken i Afghanistan. Samina Ansari forteller at hun drev et kvinnesenter, men valgte å forlate landet i januar da situasjonen begynte tilspisse seg. I tillegg kan du høre om den dramatiske evakueringen fra Kabul som Terje Watterdal opplevde da Taliban tok over i august. Med i samtalen er også André Mundal som har jobbet og bodd i Afghanistan i flere år som spesialrepresentant for UD. Han forteller om en positiv utvikling i landet, men som nå kan snu.

Artikkelbilde

Afghanistan er et av landene med høyest forekomst av kjønnsbasert vold. 51 % av kvinner i alderen 15-49 år har opplevd fysisk eller seksuell vold utøvd av partneren i løpet av livet. Andelen som har opplevd slik vold de siste 12 månenden er på 46 % (UN Women Global Database on Violence against Women).

Bare 12,2 % av kvinner føler det er trygt å gå ut alene i sitt nærområde om natten. Afghanistan ligger nest nederst på Women, Peace and Security indeksen, en indeks som ser på kvinners situasjon i hjemmet og samfunnet som helhet.

Mellom 60-80 % blir tvunget inn i ekteskap. Forestillingen om at yngre kvinner er lettere å kontrollere, gjør at jenter blir giftet i ung alder. 17 % av jentene er gift før de fyller 15 år.

Kun 21,6 % kvinner deltar i arbeidslivet. Kvinner må ha menns tillatelse for å søke på jobb, åpne en bankkonto, komme seg til og fra jobb. Menns kontroll over kvinner gjør også at det for mange kvinner er vanskelig å få en jobb utenfor hjemmet (UNDP Gender Inequality Index).

Bli med å jobb for kvinners rettigheter