Kvinne med oransj sjal som ser i kamera

De usynlige krise-hjelperne

Når håpet er langt unna og krisen er nær, kan nabokona bli livsviktig.

CARE har snakket med mer enn 13 000 kvinner i 15 land siden 2020 og undersøkt kvinners rolle i krig og kriser. Se alle resultatene fra arbeidet i denne rapporten.

Som sterke omsorgspersoner og ledere står kvinner i førstelinjen når krig og krise inntreffer. De spiller en avgjørende rolle i å støtte og beskytte lokalsamfunn.

Kvinne sitter utenfor et telt i en flyktningleir i Gaza. Hun lager mat.
Fra en flyktningleir i Gaza

Ressurssterke kvinner

Av kvinnene CARE pratet med oppgir 9 av 10 at de aktivt bidrar med nødhjelp når lokalsamfunnet rammes av krisesituasjoner. Som oftest er det mat, husly, informasjon og helsehjelp kvinnene organiserer når krisen rammer.

På grunn av etablerte samfunnsgrupper, som for eksempel CAREs mange spare- og lånegrupper, er kvinnene ofte godt rigget til å støtte og beskytte sitt lokalsamfunn i krisesituasjoner.

– Takket være våre grupper har familier på flukt, som har mistet alt, nå tilgang på mat. Vi sørget for å hjelpe dem umiddelbart. Om vi hadde ventet, ville noen av disse menneskene på flukt ikke overlevd Kvinne i Mali
– Da konflikten pågikk på det verste, hadde selv ikke de rikeste i lokalsamfunnet mulighet til å få tak i penger. Bankene var stengt. Derfor lånte vi ut penger fra spare- og lånegruppen vår til de som trengte det Kvinne i Etiopia

Likevel er kvinners erfaringer lite synlige i den offentlige samtalen om krig og konflikt. Undersøkelser viser at kun fem prosent av artiklene om krig og konflikt de siste ti årene, fokuserer på kvinners erfaringer (CARE og Meltwater).

I 2018 var det bare én av 18 fredsavtaler som inkluderte signaturer fra en kvinneorganisasjon.

En etiopisk kvinne står utenfor et hus med en vanntank i hånden.
Kasha fra Etiopia er en sterk ressurs i sitt lokalsamfunn.

Kjønnsrollene snur

I dag lever 600 millioner kvinner mindre enn 50 km fra en krigssone og hvert fjerde barn fødes i krig eller krise. Det er rekordhøye tall.

Selv om det er et faktum at jenter og kvinner er mest sårbare i krig og kriser, utelukker ikke det at de er nødvendige ressurser. Ved å behandle jenter og kvinner kun som ofre, vil vi gå glipp av viktige perspektiver og gode lederegenskaper i nødhjelps- og fredsbevarende arbeid.

Ofte når krisen rammer må mennene reise fra familien sin (for å krige, flykte eller tjene penger). Kvinnene blir sittende igjen med ansvaret for å forsørge og beskytte familien. Oppgaver som tidligere var mannens, blir kvinnens.

I Yemen så man for eksempel at siden krigen brøt ut i 2015 har kvinner fått mer kontroll og eierskap til eiendom enn tidligere.

– Kvinner utfører de oppgavene menn pleide å gjøre før. Kvinne i Somalia.
– Før krigen pleide mannen min og jeg å ta avgjørelser sammen. Nå som han er borte hele tiden, tar jeg alle avgjørelser alene Kvinne i Syria

Helsehjelp i krig

Kvinner er nøkkelpersoner når det kommer til å opprettholde drift av helsetjenester i krigssoner. Betalt eller ikke jobber kvinner døgnet rundt for å kunne tilby helsehjelp til mennesker i nød. Ofte må det tenkes litt utenfor boksen.

En kvinnelig syrisk lege står på et sykehus og leser på et pakningsvedlegg.
Fra et sykehus i Syria
– Som kvinnelig lege i Gaza har jeg åpnet teltet mitt for å hjelpe fødende kvinner så godt jeg kan. Uten mulighet for en trygg fødsel er disse kvinnene ofte veldig redde og i mye smerter. Det minste jeg kan gjøre er å tilby dem min ekspertise. Kvinne i Gaza
– Jeg hjelper gravide kvinner med trygge og hygieniske fødsler i hjemmet mitt. I etterkant lar jeg mor og barn få hvile ut og komme seg. Jeg tar som regel ikke betalt, fordi dette ofte er kvinner som ikke har penger. Kvinne i Sudan

Nødhjelp som nytter

CARE kjemper for kvinners rettigheter over hele verden. I krig og konflikt er det vesentlig at vi har god kunnskap om kvinners behov, slik at vi kan nå ut med nødhjelp som nytter til de som trenger det mest. Samtidig skal vi ha med oss at kvinner også er en viktig ressurs i det lokale nødhjelpsarbeidet.

Kvinners stemme er viktig, og det er helt avgjørende at vi lytter til dem.

Jordmor hjelper mor og nyfødt på et helsesenter i Uganda

Din hjelp er viktig

Jenter og kvinner er mest sårbare i krig og konflikt, men de er også sterke ressurser. Gi din støtte og bidra til at disse kvinnene får den hjelpen de trenger for å hjelpe seg selv og andre.

Din informasjon

Du blir belastet 150 kroner hver måned via AvtaleGiro. Du kan avslutte når du vil.

Din kortinformasjon

Fyll ut din kortinformasjon for å fullføre.