En kvinne som mate ku.
Siden Mediatrice begynte å engasjere seg for kvinners rettigheter og deltakelse for et par år siden, har hun fått til store endringer, både for seg selv og andre. Foto: Peter Caton.

– Det er ikke bare mennene som bestemmer

Mediatrice overvant frykten for å ta mer plass. Nå bruker hun sine egne erfaringer til å hjelpe andre kvinner.

Selv om Rwanda har den høyeste andelen kvinnelige parlamentarikere i verden, er kvinners politiske deltakelse på provins- og lokalnivå lav. Analfabetisme blant kvinner er et stort problem, og mange kvinner har ikke tilgang til offentlige tjenester eller mulighet til å hevde sine rettigheter.

– Det var først for et par år siden at jeg forsto kvinners rettigheter. Før, når mannen min gikk på møter i lokalsamfunnet, ble jeg bare hjemme, forteller Mediatrice.

Hun er en av kvinnene som er med på CARE-prosjektet "Every Voice Counts", som arbeider for å hjelpe de aller fattigste i Rwanda til å kjenne sine rettigheter, bruke stemmen sin og å kreve endring gjennom å organisere seg.

Sluttet å være sjenert

– Da jeg først ble med i programmet, fikk vi opplæring i hva kjønnsbasert vold er. Det jeg lærte delte jeg videre med andre i lokalsamfunnet. Gjennom samtaler innså jeg og kvinnene, som jeg snakket med, at det er mange tilfeller av kjønnsbasert vold i samfunnet vårt, forteller hun.

– Før trodde mange at kjønnsbasert vold bare var voldtekt. Nå forstår mange problemet på en helt annen måte.
Programmet gir opplæring til mennesker som Mediatrice. Hun fikk mer tro på seg selv og turte å ta mer plass. Nå representerer hun lokalsamfunnet sitt på møter, i tillegg til at hun jobber for at mennesker med funksjonsnedsettelser skal bli hørt.
– Etter hvert skjønte jeg at jeg kunne bli med og bidra. Jeg sluttet å være sjenert, og jeg ble sterkere.
En kvinne ser mot kamera og smiler

– Må jobbe sammen

Tradisjonelt har familiens eiendeler og ressurser – som kyr – blitt sett på som mannens eiendom i Rwanda. Men Mediatrice, og de andre deltakerne i programmet, har sett mange eksempler på at det nytter å engasjere seg. De snakker blant annet med foreldre hvis barna slutter på skolen.

– Vi bidrar mye. For eksempel har det blitt langt færre konflikter innad i familier siden vi begynte med samtalene. Den største utfordringen er familieøkonomi: Det er vanskelig å få folk til å forstå at det ikke bare er mennene som skal bestemme over familiens eiendeler, sier hun.

Mediatrice har også fått det bedre sammen med mannen sin. Når han skal på møter i lokalsamfunnet spør han om hun vil være med – han forventer ikke lenger at hun skal være hjemme.

– I fremtiden vil jeg at alle familier skal kunne leve i harmoni. Men det krever at vi jobber sammen, sier hun.

Gi kvinner som Mediatrice mulighet til ta plass og bli hørt.