Jente som gråter
Alle bilder: Josh Estey/CARE

– Etter at jeg droppet ut av skolen følte jeg meg helt fortapt

Kampen for likestilling i Norge er ikke over. Men for jenter som Juma fra Bangladesh har den knapt begynt.

Juma (18) sitter på sengekanten med sin gamle skoleuniform i fanget. Det er et plagg hun ikke lenger bruker. Som så utrolig mange andre jenter over hele verden har hun opplevd å bli tvunget ut av skolen.

Mange jenter går glipp av skolegang fordi de er jenter. For andre er det på grunn av krig, konflikt og katastrofer. For Juma Akter var det på grunn av fattigdom.

En jente sitter på sengekanten og holder en skoleuniform i fanget.
– Etter at jeg droppet ut av skolen følte jeg meg helt fortapt. Foreldrene mine hadde ikke engang råd til å betale for bøker, mat eller tak over hodet, forteller hun

Lav status i samfunnet

Neste uke markeres den internasjonale kvinnedagen. Kvinner her i Norge og i Vesten forøvrig har kjempet hardt og oppnådd mye, og enda er vi ikke i mål. Det er fortsatt en lang vei å gå før norske kvinner og menn stiller likt.

Men noen steder i verden har den kampen knapt begynt.

Juma kommer fra Bangladesh i Sør-Asia, et land som er preget av stor ulikhet mellom kjønnene. Kvinner har lav status i samfunnet, og utgjør den fattigste delen av befolkningen. Nesten to av tre kvinner i Bangladesh har opplevd seksuell eller kjønnsbasert vold.

Jente sitter på sengekanten og broderer
Juma (18) fra Bangladesh måtte droppe ut av skolen for å forsørge familien. Nå jobber hun med å brodere mønstre som hun selger til turister i hovedstaden Dhaka.

Selger broderier til turister

Med en far som var ute av stand til å forsørge sine fem barn, måtte Juma ut av skolen og inn i arbeidslivet for at familien skulle få det til å gå rundt. Nå arbeider hun med å brodere, en jobb hun fikk gjennom et opplæringsprogram i regi av CARE.

Soverommet hennes er satt sammen av aluminiumsplater, murstein og planker. Juma plukker frem gamle notater fra en bokstabel ved siden av sengen, og mimrer tilbake tilbake til da hun var en håpefull og nysgjerrig elev.

– Jeg har en fast inntekt. Nå klarer jeg å forsørge meg selv, samtidig som at jeg dekker skoleutgiftene til mine brødre og søstre. Jeg håper de til og med kommer seg gjennom universitetet, legger hun til.

Jente står med armene i kors utenfor et hus med andre jenter i
Juma drømmer om at søsknene skal komme seg gjennom skolegangen.

Kvinner og jenter er ekstra utsatt

Man ser det samme overalt: Under fattigdom, konflikt og kriser er kvinner og jenter ekstra utsatt. Særlig ser vi konsekvensen av det under koronapandemien. I fattige land rammet av sult spiser kvinner i familien sist og minst, og volden i hjemmet øker under lockdown.

Ringvirkningene av å samarbeide med kvinner er store

Jenter som får skolegang har større mulighet til å skaffe seg en jobb og tjene sine egne penger.

Når kvinner får tjene egne penger investerer de pengene i familien og samfunnet de er en del av.

Noen land taper rundt en milliard dollar på å ikke gi jenter lik skolegang som gutter.

Les mer om hvorfor det lønner seg å støtte kvinner.

Sammenlignet med menn får færre kvinner gå på skole og eie land. De har færre muligheter til egen inntekt, tjener dårligere når de har det, og blir oftere utsatt for vold i hjemmet, på arbeidsplassen og i samfunnet ellers.

Samtidig vet vi at om kvinner får muligheten til å jobbe og bestemme over eget liv vil det bli mindre sult, mindre fattigdom, mindre vold og mer rettferdighet.

– Jeg håper brødrene og søstrene mine til og med kommer seg gjennom universitetet Juma Akter (18)
Jente sitter på sengekanten og blar i en notatbok
Når kvinner får tjene egne penger investerer de pengene i familien og samfunnet kvinnene er en del av.

I over 90 land

CARE jobber for likestilling og kvinners rettigheter i over 90 land. Vi arbeider for at kvinner skal få lov til å ta utdanning, tjene penger og ta avgjørelser på lik linje som menn.

Norge har blitt flinke til å løfte frem likestilling her til lands. Hjelp oss å kjempe for kvinners rettigheter også der kampen så vidt er i gang.

Du kan hindre diskriminering av Juma og andre jenter

Hjelp oss å bekjempe fattigdom og sikre kvinners rettigheter med å gi et månedlig beløp: