En Kvinne som jobber i å dyrke aubegine

– Jeg gjør dette for barna mine

Fa’eda greide å skape et levebrød for familien sin midt i krisen de levde i.

I kriser er det ofte jenter og kvinner som er mest sårbare og blir hardest rammet. Blant annet har jenter høyere sannsynlighet for å bli tatt ut av skolen under kriser enn gutter.

Samtidig kan langvarige kriser åpne opp muligheter for kvinner, fordi gamle normer, om hvilken rolle kvinner skal ha i hjemmet og samfunnet, utfordres. Når sosiale strukturer og maktdynamikker blir røsket opp, opplever mange kvinner at de kan gjøre sin stemme hørt for første gang.

Endring tar tid

42 år gamle Fa’eda, som bor med familien i Kardala nord på Vestbredden, er ett eksempel på det. CARE møter henne i drivhuset, der hun dyrker auberginer. Fa’eda er en av flere hundre palestinske kvinner som jobber med landbruk og matproduksjon.

En palestinsk kvinne plukker aubergine

– Før jeg giftet meg bodde jeg i Jordan. Det tok meg lang tid å tilpasse meg livet her i Palestina. Det var en stor endring, og like etter at jeg flyttet hit i år 2000, brøt den andre intifadaen ut. Mannen min pleide å jobbe i Israel, men etter at volden brøt ut fikk han ikke lenger reise inn. Da bestemte jeg meg for å starte min egen virksomhet med støtte fra familien, sier hun.

Fa’eda er langt ifra alene som kvinne i bransjen, men endringen skjedde ikke over natten.

– Mer enn 90 prosent av kvinnene i Jordandalen har sine egne gårder. Kvinner jobber nå for å hjelpe til med å forsørge familiene sine, men det tok tid å komme hit. Da jeg bestemte meg for å starte selv og delta på møter i lokalsamfunnet var det vanskelig. Kvinner fikk ikke tilgang til møtene. Det tok meg nesten fem år å endre det.

Vil gi barna et bedre liv

Ektemannen, som også er med i diskusjonen, nikker anerkjennende. Han var en del av en liten gruppe menn som støttet konene sine i kampen. Fa’eda er en av de første kvinnelige entreprenørene som ble støttet av CARE i Jordandalen på Vestbredden.

– Jeg har kjent til CARE siden 2006. Det var den første organisasjonen som satte oss i kontakt med Landbruksdepartementet og organiserte workshops for oss. CARE lærte meg hvordan man bruker gjødsel og plantevernmidler, sier hun.

– Men viktigst var det at CARE støttet alle kvinnene til å være sterke og kjempe for likestilling. Den støtten har vært veldig viktig for at vi har kommet så langt som vi har. Fa’eda

Likevel er det mange utfordringer som gjenstår. Fa’eda nekter å slå seg til ro med situasjonen slik den er i dag.

– Den største utfordringen for meg og mange andre kvinner er å ta steget videre og utvikle virksomhetene våre. Vi vil selge mer av produktene våre, og da trenger vi tilgang til markeder. Den viktigste grunnen til at jeg driver med dette er å kunne støtte barna mine, slik at de kan gå på universitetet og få et bedre liv.

En kvinne sitter på huk og sorterer auberginer.

Gi kvinner som Fa’eda mulighet til å forsørge familien sin