Kvinner fronter klimakampen

CARE står sammen med kvinner og jenter i frontlinjen for å bekjempe klimkrisen.

Klimaendringene er en trussel vi alle står overfor, den er med på å øke fattigdom og gir større utfordringer for kvinner over hele verden.

I dag er mange millioner mennesker på flukt på grunn av disse endringene. Det anslås at klimaendringene vil presse ytterligere 132 millioner mennesker ut i fattigdom innen 2030. Skal vi takle den potensiale katastrofen må vi prioritere kvinner og jenter. De rammes hardest.

Over hele verden er det inspirerende sterke unge kvinner som arbeider med tiltak for å løse klimakrisen og påvirke sine lokalsamfunn. Likevel er kvinner fortsatt marginalisert fra å ta beslutninger om hvordan de kan løse klimakrisen. CARE er med på å løfte deres stemmer.

Ana Malia Falemaka, Tonga

Jente rydder på en strand
– Vi har skapt denne krisen, nå må vi løse den

Da den tropiske syklonen «Gita» traff Tonga i 2018 ble mer enn 80.000 mennesker påvirket. Ana sto igjen uten et sted å bo og uten en skole å gå til.

- Etter syklonen forsto jeg hvor alvorlig klimakrisen er og hvor viktig det er å gjøre noe for å redusere klimaendringene på Tonga, sier miljøaktivisten Ana.

De siste årene har hun opplevd hvor dramatisk klimaendringene påvirker lokalsamfunnet, og hvordan det påvirker kvinners muligheter til å følge drømmene sine.

- Det er viktig at unge på min alder forstår at klimakrisen er reell og at hver og en av oss har en rolle å spille for å bidra til å bygge en tryggere verden, sier Ana.

Dircia Sarmento Belo, Timor-Leste

Kvinne underviser i et klasserom
– Vi må tro på oss selv

Noen av de beste minnene til Dircia er da hun gikk til elva for å svømme og fange fisk, eller gikk turer i regnskogen med sin bestemor da hun var liten.

Det kan hun ikke gjøre lenger. I dag har elva forsvunnet og tørket ut. Det går direkte utover avlingene til lokalsamfunn i Timor-Leste.

- Når jeg ser endringene i landet mitt i dag, føler jeg at jeg må ta grep. Jeg ønsker å jobbe for klimarettferdighet, sier Dircia.

Dirica mener kvinner og naturen har en sterk forbindelse.

– Som livsgivere, hengivne mødre og omtenksomme søstre har kvinner makten til å beskytte jorden. Derfor må vi tro på oss selv, sier Dircia.

Juliet Garce Luwedde, Uganda

Kvinne snakker i en mikrofon
– Ikke la noen fortelle deg at du ikke klarer det

Juliet var 14 år da hun innså at hun ville jobbe for klimarettferdighet. Hun deltok i flere programmer som tok opp klimaspørsmålet. Det var først da hun ble introdusert til konseptet matsikkerhet, at hun fant ut hvilken kamp hun ville kjempe for.

- Måten klimaet påvirker matproduksjonen i Uganda er tydelig. For å være med på å bedre matproduksjonen og matsikkerheten her, må man ta tak i klimaet, sier Juliet.

Juliet Grace er en selvoppnevnt miljøforkjemper og naturverner, nå jobber hun for å bidra til hvordan journalister i landet skriver om klimaendringene.

- Start nå, la ingen fortelle deg at de ikke kan gjøre det. Uansett hvilken kapasitet og hvilken kunnskap du har, er ditt bidrag til klimarettferdighet like viktig som alle andres, sier Juliet

Portia Aud-Mensha, Ghana

Kvinner snakker i en forsamling
– Våre ledere må støtte kvinner og jenter i klimakampen

I 2019 ble Portia med i en dokumentar om det økende havnivået i Ghana og hvordan det påvirker jenter og unge kvinner i samfunnet. Hun var med på å lære opp lokalsamfunn hvordan de kan ta vare på klimaet sitt og beskytte havet.

Portia er grunnlegger og administrerende direktør for «Dream Hunt Foundation», en ikke-statlig organisasjon som jobber med bærekraftig utvikling og alternative kilder til levebrød, og inkludering av ungdommer for utvikling og sosial velferd.

- Kvinner er mest rammet av klimaendringene. Vi må stå sammen for å beskytte miljøet vårt og være stemmen som forandrer verden, sier Portia.

Shakila Islam, Bangladesh

Fire jenter protesterer med plakater
– Hvor er mine klimarettigheter?

Da Shakila var 11 år ble familien rammet av syklonen «Sidr», en ekstrem naturkatastrofe som påvirket over 8 millioner mennesker. Senere lærte hun at disse naturkatastrofene øker på grunn av klimaendringer.

- Jeg bestemte meg for å etablere en ungdomsbevegelse «YouthNet for Climate Justice», som i dag er et av de største nettverkene som jobber med klimaforebygging og kampanjer, sier Shakila.

I nettverket deler unge mennesker ideene sine, og sammen tar de grep i klimakampen.

- Mitt råd til unge kvinner er å lære om vitenskap, utforske løsninger og lede prosessen. Selv om vi ikke høres, er vi ikke uten stemmer. Vår stemme og involvering er avgjørende for å takle krisen og bygge motstandskraft, sier Shakila.

Fattige kvinner mest utsatt for klimakatastrofer

Klimakrisen øker forskjellene mellom kjønnene og gjør det enda vanskeligere å oppnå likestilling.

Jenter og kvinner har ofte ansvar for å ta seg av barn, eldre og syke som igjen gjør det vanskeligere å flykte. I tillegg er kvinner på flukt ekstra utsatt for kjønnsbasert vold, tvangsekteskap, og trafficking eller at de blir tvunget til sex for å skaffe mat og andre nødvendigheter.

Jenter og kvinner tar seg av mesteparten av selvbergingsjordbruket i fattige land og står for mat, vann og brensel. Dette er ressurser som det på grunn av klimaendringene ofte er knapphet på.

Sosiale og kulturelle barrierer gjør at kvinner blir mindre involvert i arbeidet med klimaberedskap og beslutninger om å forlate hjemmene sine eller ikke.

Fattige kvinner har 14 ganger så stor sannsynlighet for å bli drept av klimakatastrofer som orkan, tyfon eller oversvømmelse, sammenlignet med menn.

Hjelp kvinners stemme å nå frem i klimakampen!