En gruppe kvinner står i en åker- De ser bestemt ut.

Verden blir et bedre sted når kvinner blir hørt

– Kun kvinner kan forstå kvinners problemer. Derfor vil mange problemer bli løst, hvis kvinner er med i politikken, sier Hadjo.

Hadjo lært seg først å lese i voksen alder, og hun har måttet kjempe seg ut av fattigdom. På veien har hun fått hjelp fra CARE. Nå er hun nå en viktig politisk skikkelse i Niger.

Hennes innsats har gitt resultater. I Niger har antall jenter som går på skole økt med 12 prosent siden 2012. Samtidig har kvinner i dag økt inntektene sine, som gir dem mer penger til å kjøpe nødvendige varer til hjemmet og investere i egen arbeidsplass.

Det blir ingen løsning på verdens problemer så lenge kvinner holdes utenfor. Derfor jobber CARE for at kvinner skal få sin stemme hørt

Sammen er vi sterke

Vi i CARE vet at om vi gir kvinner muligheten skaper de endring, ikke bare for seg selv, men også for menneskene rundt seg.

Vi ser det gang på gang i spare- og lånegruppene våre. Sammen er vi sterkere, og sammen er det lettere for kvinnene i disse gruppene å bli hørt. Sammen har de makt til å velge inn kvinner i lokale styrer og få saker de er opptatt av på agendaen.

Bilde av Hadjo.
"Er det virkelig mulig? Kan kvinner virkelig klare dette?" Det var Hadjos første tankeda hun bestemte seg for å bli politiker. Bare noen år tidligere hadde hun stått på bar bakke etter at hun mistet ektemannen sin.

Gikk til valg - og vant

Alt endret seg for Hadjo da hun ble medlem av en spare- og lånegruppe og fikk oppbakking av de andre kvinnene i gruppa.

– Jeg ville bli politiker etter at jeg lærte å lese og skrive, og alt skjedde takket være CARE. De lærte meg at alle barn har rett til å gå på skolen, og at kvinner har samme rettigheter som menn. Dette motiverte meg.

Med støtten fra alle kvinnene i landsbyen, ble Hadjo valgt inn i kommunestyret.

Nå skaper Hadjo endring

I dag har hun kvinner i 51 landsbyer og 18 grender bak seg, og hun er kjent for kvinner i hele Niger.

– Disse kvinnene hjalp meg mye, så jeg kan ikke bare stå her og se at deres rettigheter ikke blir respektert. Hadjo

Jevnlig besøker hun landsbyer, snakker med kvinner og lytter til deres behov. Det kvinnene forteller tar hun med seg inn i arbeidet sitt.

Innsatsen har gitt resultater. Antall jenter som går på skole har økt med 12 prosent siden 2012. Samtidig har kvinner i dag økt inntektene sine, mer penger til å kjøpe nødvendige varer til hjemmet og investere i egen arbeidsplass.

Men fremdeles gjenstår det arbeid: Kun to av 14 rådsmedlemmer i kommunen er kvinner.

Å støtte kvinner skaper endring