Med litt støtte løfter kvinner seg selv og familien ut av fattigdom.

Gi en julegave til CAREs arbeid

Mange bedrifter ønsker å gi en meningsfylt gave til jul. Julen 2020 skal vi få enda flere kvinner ut av fattigdom. Vil du være med?

Kvinner må få tilgang til penger de selv kan råde over. Da blir det en reell endring, for henne, for familien og for lokalsamfunnet.

Vil din bedrift være med på å investere i kvinner som lever i stor fattigdom slik at de selv kan skape seg en bedre fremtid for hele sin familie?

For 5500 kroner kan vi sette opp en spare- og lånegruppe for kvinner som de selv driver videre. Her kan de spare penger, låne penger, få livsviktig kunnskap og lære enkel lesing og regning. Gruppen dreier seg ikke bare om penger, men minst like mye om muligheten for en verdig fremtid og et nettverk der de får gode råd og støtte.

Slik kan du støtte arbeidet

Julegave kan gis via kontonummer: 8200.01.40046 eller du kan gi et online bidrag her: https://min.care.no/

Vi kan også sende ut en faktura på beløpet du ønsker å gi. Ta i så fall kontakt med Kaj-Martin Georgsen på e-post til kaj-martin.georgsen@care.no.