Strawberry

Det starter med et agendapunkt: Sosiale forhold.

Med 18.000 ansatte fra 160 land, er hotellkjeden Strawberry kjent for å være en pådriver for mangfold, inkludering og likestilling – noe de også vant Mangfoldsprisen for i Øst-Norge for i 2023.

Nå utvider hotellkjeden prinsippet til også å gjelde hvordan de forholder seg til sine leverandører i verdikjeden.

– Som de fleste bedrifter har vi en Code of Conduct, men vi har ambisjoner om å strekke oss lenger. Åpenhetsloven er ikke kun en rapporteringsøvelse for oss. Det innebærer en helt ny måte å jobbe på. Ingrid Håvik, nyansatt Sustainable Sourcing Manager i Strawberry.

Identifisering av risiko

Strawberry kjøper inn over 200.000 produkter fra over 350 leverandører årlig. Verdikjedene er ofte komplekse, noe som gjør arbeidet med å sikre anstendige arbeidsvilkår og menneskerettigheter omfattende.

Vi bretter opp ermene og går løs på oppgaven. En kritisk del av arbeidet er å sette arbeidet på agendaen og gjennomføre opplæring internt. Vi er mange som skal arbeide med dette internt og det er viktig at vi har en god forankring i bunn når vi setter i gang, sier Håvik.

Strawberry har identifisert en rekke områder der de skal arbeide metodisk og systematisk for å kartlegge potensiell negativ risiko. Disse er blant annet mat- og drikke, møbler, elektronikk og tekstil.

Artikkelbilde

Noe av jobben fremover dreier seg om å skaffe oversikt over risikofaktorer i ulike land og sektorer, samt innsikt i lokale forhold. For å få til dette, må Strawberry samarbeide både med organisasjoner som kan hjelpe dem med innsikt i arbeidet, og med andre i næringslivet.

– Vi vet at der det er høyere risiko for brudd på menneskerettigheter er kvinner og barn ekstra utsatt. Derfor er det viktig å se på risiko fra flere sider og gjøre omfattende vurderinger, sammen med leverandørene våre og bransjeorganisasjoner Håvik

Går sammen med andre

Det er flere utfordringer knyttet til å kartlegge sosiale aspekter i verdikjeden. Én av disse er at det er vanskelig å innhente gode data. En annen, kompliserende faktor, er avstand.

– Direkte leverandører i Norden har vi stor påvirkningskraft på, men jo lengre ute i verdikjeden vi kommer, desto mindre påvirkningskraft har vi. Da er det nyttig å samarbeide med andre i næringslivet som benytter samme produsenter, for å effektivisere arbeidet og øke påvirkningskraften vi har. Ingrid Håvik

– Noen ganger må vi vurdere om strenge tallkrav er hensiktsmessige med tanke på risikoen for økte mørketall og underrapportering. Det er nødvendig at bedrifter ser disse aspektene i sammenheng som en helhetlig tilnærming. Dette arbeidet krever både tid og ressurser. Derfor er samarbeid mellom ulike bransjer og sektorer avgjørende, både når det gjelder kartlegging og innsikt i lokale forhold, understreker Håvik.

Les mer om Strawberrys arbeid med bærekraft og sosiale forhold: WeCare Strawberry

Se tips for hvordan din bedrift kan jobbe med likestilling i verdikjeden.