Deltakere i en spare- og lånegruppe/CARE

Spare- og lånegrupper

Spare-og lånegrupper gir fattige kvinner mulighet til å skape sin egen arbeidsplass

Gruppene fungerer som små sparebanker, der medlemmene kan spare og låne penger. Det er medlemmene selv som blir enige om reglene, som for eksempel hva rentenivået. Spare- og lånegruppene endrer ikke bare kvinners liv, men også familiers liv og ikke minst lokalsamfunn.

Det er kanskje små summer som spares, men til sammen gir pengene grunnlag for lån til viktige saker, som skolepenger, såfrø eller en symaskin. Det skaper trygghet og gir muligheter for entreprenørskap.

Moiras metode

Spare- og lånegruppene ble utviklet av CARE for over 30 år siden. Metoden som norske Moira utviklet sammen med kvinner i Niger, tok utgangspunkt i at kvinnene trengte egne penger. Metoden er etterhvert tatt i bruk av mange andre organisasjoner, og til sammen er over 15 millioner kvinner hjulpet ut av fattigdom ved hjelp av spare- og lånegrupper.

I en slik gruppe går ofte mellom 15 og 25 kvinner sammen om å spare et fast beløp de selv blir enige om. Pengene spares i en felles kasse som både gir kvinner mulighet til å oppbevare penger trygt, og tilgang på små lån.

Moira Eknes, kvinnen bak spare- og lånegruppene CARE og mange andre organisasjoner i dag bruker for å bekjempe fattigdom.

Ikke bare økonomisk betydning

Spare- og lånegruppene er viktige for å bedre fattige kvinners økonomi og muligheter. Men møtene blir også en arena for annen viktig opplæring og folkeopplysning. Kurs i økonomistyring, entreprenørskap, politisk ledelse, helse - alt dette kommer i tillegg til den rent økonomiske gevinsten ved å delta i en spare- og lånegruppe. I mange områder har gruppene utviklet seg til å bli en bevegelser som kjemper for kvinners politiske, økonomiske og sosiale deltakelse.

Hjelp kvinner ut av fattigdom, bli CARE-venn!