Kvinne ser i rett frem og smiler

Du kan hjelpe kvinner ut av fattigdom

Hadiza startet en suksessfull syforretning og kjempet seg ut av fattigdom.

Hadiza kjempet seg ut av fattigdom

  • Hadiza ble med i en spare- og lånegruppe.
Dette er grupper som fungerer som en sparebank, der medlemmene sparer og låner av felles midler og oppnår økonomisk sikkerhet.

  • Hadiza deltok på en rekke kurs om lederskap og forretningsvirksomhet.
I tillegg går bidraget til at kvinner lærer å lese, skrive og regne. De får også opplæring om kropp og seksualitet.

  • Hadiza skapte sin egen arbeidsplass
Gruppene gir kvinner tilhørighet og nettverk, og et grunnlag for å skape sin egen arbeidsplass.

92 prosent av ditt bidrag går til formålet

– Vi ble lært opp til å tro på oss selv og hvordan vi kunne bruke lån til å starte forretning Hadiza Amadou