En kvinne ser rett frem

Du kan hjelpe kvinner ut av fattigdom

Hadjo kjemper i dag for at alle barn skal ha rett til skolegang

Hadjo kjempet seg ut av fattigdom


  • Hadjo ble med i en spare- og lånegruppe.
Dette er grupper som fungerer som en sparebank, der medlemmene sparer og låner av felles midler og oppnår økonomisk sikkerhet.

  • Hadjo lærte å lese og skrive på CARE sine kurs.
På kursene får kvinner også opplæring om kropp og seksualitet, samt entreprenørskap.

  • Hadjo fikk arbeid som kommunestyrerepresentant
Hadjo ble oppmuntret til å stille til valg av spare- og lånegruppen.
Gruppene gir kvinner tilhørighet og nettverk, og et grunnlag for å skape sin egen arbeidsplass.

92 % går til formålet

– – Alt skjedde takket være CARE. Å lære å lese og skrive gjorde at jeg ville bli politiker. CARE lærte meg at alle barn har rett til å gå på skolen, og at kvinner har samme rettigheter som menn. Dette motiverte meg. Hadjo Djibo