Støtt CAREs arbeid for å få slutt på kjønnslemlestelse

Med din støtte kan vi engasjere flere lokalsamfunn i å få slutt på kjønnslemlestelse av jenter.

Din informasjon

Du blir belastet 250 kroner hver måned via AvtaleGiro. Du kan avslutte når du vil.

Din kortinformasjon

Fyll ut din kortinformasjon for å fullføre.

- Jeg angrer på at jeg omskar jenter

Før utførte Fana skadelige inngrep på jentebabyer. I dag jobber hun for at ingen jenter i landsbyen skal bli utsatt for kjønnslemlestelse.

En av to jenter blir kjønnslemlestet

I Etiopia har over 25 millioner jenter og kvinner blitt utsatt for kjønnslemlestelse. Per i dag blir en av to jenter utsatt for slike inngrep.

De underliggende årsakene til kjønnslemlestelse er ofte basert på gamle kjønnsnormer, skikker og myter.

«De fleste foreldre tror at jenter ikke vil kunne ha sex om inngrepet ikke blir utført. Andre tror at jenter ikke vil være like attraktive for menn.» Terfa Taddesse

Slik bekjemper vi kjønnslemlestelse av jenter

CARE oppretter grupper hvor lokalbefolkningen blir invitert og der oppfordres de til dialog om sosiale normer, tro og skikker som har en betydning for deres liv og helse.

Med ny kunnskap og vilje til å skape positiv endring har gruppemedlemer som Fana og Terfa sørget for at det nå er ingen jenter i landsbyen som blir omskåret.

«Nå forstår vi de de negative konsekvensene og langtidsskadene som kjønnslemlestelse påfører.» Terfa Taddesse

Med din støtte kan vi få slutt på kjønnslemlestelse

Vi ser at arbeidet nytter. Hvert bidrag er med på å endre liv.

Din informasjon

Du blir belastet 250 kroner hver måned via AvtaleGiro. Du kan avslutte når du vil.

Din kortinformasjon

Fyll ut din kortinformasjon for å fullføre.

Pengene kommer dit de skal

CARE har lang erfaring med å skape varig positiv endring. Vi er medlem av Fundraising Norge og Innsamlingskontrollen. Hele 92 prosent at våre inntekter går til formålet - det er vi stolte av. Gir du til CARE kan du dermed være trygg på at ditt bidrag kommer dit det skal.