Å støtte kvinner skaper endring

Gi månedlig via Vipps. Dine bidrag betyr mye!

Hvis du gir til CARE, gir du henne muligheter

Om du velger å bidra eller ikke, vil nok ikke ha så mye å si for deg og familien din. Men for kvinnene CARE arbeider med kan det bety en mulighet til å sende barna på skolen og gi dem en fremtid.

Slik hjelper vi kvinner ut av fattigdom

  1. Hennes penger - hennes muligheter
    Vi gir fattige kvinner opplæring i økonomi, og muligheter til å spare og låne penger, slik at de for eksempel kan investere i sin egen jobb. Slik kan de forsørge familien sin.
  2. Hennes kropp - hennes valg
    Vi jobber for å sikre kvinners og jenters rett til å bestemme over egen kropp, og til å få gode helsetjenester. Vi arbeider med menn for å bekjempe vold mot kvinner.
  3. Hennes stemme - hennes drømmer
    CARE sørger for at kvinner får delta i sine lokalsamfunn, både politisk og økonomisk.
Sammenlignet med menn er det færre kvinner som får gå på skole, de tjener mindre og eier sjeldnere land. De har færre muligheter til egen inntekt, og blir oftere utsatt for vold i hjemmet, på arbeidsplassen og i samfunnet ellers.

Samtidig vet vi at om kvinner får muligheten til å jobbe og bestemme over eget liv vil det bli mindre sult, mindre fattigdom, mindre vold og mer rettferdighet.

Ringvirkningene av å samarbeide med kvinner er store. Barna, familien og samfunnet rundt blomstrer når kvinnene trives.
– Forretningen min har gjort det mulig for meg å kjøpe en tomt. Jeg betaler for klær til barna mine og skolepenger for det eldste barnet mitt. Jeg har det jeg trenger og hjelper også min mor. Vi har et godt liv. Hadiza Amadou, som med opplæring og støtte fra CARE startet sin egen bedrift
Hadiza var avhengig av en mann som mishandlet henne. Nå står hun på egne ben. Gjennom CARE har hun fått ferdigheter og startkapital til sin egen bedrift.

Pengene kommer frem

Når du gir til CARE, kan du være trygg på at pengene kommer dit de skal. Vi er godkjent av Innsamlingskontrollen, et eksternt kontrollorgan for organisasjoner.

92 prosent av CAREs inntekter går til våre prosjekter og programmer. Resten går til helt nødvendig administrasjon og til innsamling av nye midler.