Illustrasjon

Nei betyr nei!

Gi jenter rett til å bestemme over egen kropp

Du kan gjøre det enklere for jenter å bestemme over egen kropp

Dine bidrag går til arbeidet for at jenter skal være trygge og selv bestemme om og når de vil ha sex.

Holdningsendring

Tradisjonelle kjønnsroller er ofte et hinder for jenters sikkerhet. CARE jobber aktivt med gutters holdninger til jenter og sex, for at de skal bli positive forbilder i lokalmiljøet. Det gjør jentene tryggere.

Seksualundervisning

Spørsmål knyttet til sex, menstruasjon og prevensjon er mange steder svært tabubelagt og mange unge kjenner verken til rettighetene sine eller hvor grensene går. Derfor er CAREs informasjonsarbeid viktig for å nå de unge

CARE arbeider for at jenter og kvinner skal kunne bestemme over egen kropp, få sin stemme hørt og tjene sine egne penger. Ditt bidrag hjelper oss å nå noen av de mest sårbare, i flere av verdens fattigste land.