10 kriser som ikke skapte overskrifter i 2021

Dette er krisene som havnet i skyggen av den globale pandemien.
CARE International har lansert sin rapport over de mest underrapporterte humanitære krisene i verden i 2021, hvor CARE i samarbeid med medieovervåkingstjenesten, Meltwater, har analysert de 10 krisene som fikk minst medieoppmerksomhet i fjor.

– Vi kan ikke lukke øynene for at det blir flere kriser. Vi må hjelpe, både fordi vi kan og fordi det er i vår interesse å bidra til en mer stabil verden. Konsekvensene av globale kriser påvirker oss også i Norge, sier Kaj-Martin Georgsen generalsekretær i CARE Norge.

10 humanitære kriser som ikke skapte overskrifter i 2021:

  1. Zambia - 1,2 millioner mennesker trenger humanitær bistand.
  2. Ukraina - 3,4 millioner mennesker trenger humanitær bistand.
  3. Malawi – 17 % av befolkningen er alvorlig underernært.
  4. Den sentralafrikanske republikk - 2,8 millioner mennesker trenger humanitær bistand.
  5. Guatemala - 2/3 av befolkningen lever på under 2 amerikanske dollar om dagen.
  6. Colombia - 6,7 millioner mennesker er avhengige av humanitær bistand.
  7. Burundi - Hver 5. person trenger humanitær bistand.
  8. Niger - 45,7 % av barn under 5 år er underernærte.
  9. Zimbabwe - 5,7 millioner mennesker mangler nok mat.
  10. Honduras - 1/3 av befolkningen er berørt av matusikkerhet.

Analysen er basert på mer enn 1,8 millioner nettartikler som ble analysert i tidsperioden 1. januar og 30. september 2021 på arabisk, engelsk, fransk, tysk og spansk.

Her ble det identifisert land der minst én million mennesker var rammet av konflikt eller klimarelaterte katastrofer.

De tre landene som topper listen er Zambia med 512 nettartikler, Ukraina med 801 nettartikler og Malawi med 832 nettartikler. Til sammen tilsvarer disse tre krisene kun 2 145 nettartikler.

I samme tidsrom publiserte derimot mediene 362 522 nettartikler om intervjuet av prins Harry og Meghan Markle med Oprah Winfrey, 3 537 062 nettartikler om de olympiske leker i Tokyo og 1 636 992 nettartikler om å jobbe hjemmefra.

Artikkelbilde


– Kriser som rammer millioner av mennesker forsvinner helt fra medieradaren. Spesielt gjelder det komplekse kriser, hvor dramaet og årsakene er vanskeligere å formidle.

– Journalisters tilgang til og egen sikkerhet i områder er også avgjørende, og pandemien har skapt flere lommer av kriser som vi ikke ser. Det virker direkte inn på livene til kriserammede mennesker: Mangel på offentlig bevissthet gir mindre økonomisk støtte til humanitære kriser, sier Kaj-Martin Georgsen, generalsekretær i CARE Norge.

Mennesker i nød vil øke betraktelig

Ifølge FN trengte rundt 235 millioner mennesker over hele verden humanitær hjelp i fjor. FN anslår at dette tallet kan stige til 274 millioner mennesker i 2022. Globalt tilsvarer det 1 av 28 mennesker.

– Det er flere konflikter i verden nå enn siden 1945. Konflikter, klimakrise og korona gir en trippelsmell som rammer flere mennesker i flere land. Vold, sult og fattigdom har økt under pandemien. Jenter og kvinner blir alltid hardest rammet, sier Georgsen.

Artikkelbilde

Norske politikere og medier kan bidra

Den norske regjeringen har med sin plass i Sikkerhetsrådet mulighet til å løfte frem også de krisene som ikke topper listene.

– De krisene som glemmes i år, kommer tilbake med større styrke i kommende år. Kvinneperspektivet som Norge har blant sine prioriteringer, er avgjørende for at humanitære kriser skal løses.

– Tryggheten for journalister i felt er også et viktig tema, for å sikre nøytral dekning og at flere stemmer blir hørt. Det er medienes samfunnsansvar å løfte frem komplekse kriser, og både formidle betydningen for menneskene som rammes direkte og konsekvensene for oss som rammes indirekte, avslutter Georgsen.

Om metodikken

I samarbeid med Meltwater, en internasjonal medieovervåkingstjeneste, analyserte CARE de humanitære krisene som fikk minst medieoppmerksomhet i 2021.

Mer enn 1,8 millioner nettartikler ble analysert mellom 1. januar og 30. september 2021. Dette ble gjennomført ved å identifisere land der minst én million mennesker ble berørt av konflikt eller klimarelaterte katastrofer.

Det totale antallet berørte personer er hentet fra data fra ACAPS, Reliefweb og CARE. Dette resulterte i en liste med 40 humanitære kriser som ble analysert, og denne rapporten oppsummerer de 10 krisene som fikk minst oppmerksomhet.

Ønsker din bedrift å bidra?

Et samarbeid kan skreddersys og inneholde ulike elementer – avhengig av hvem dere er, hvilken giverevne dere har og hvor engasjerte de ansatte ønsker å være. Les mer på være næringslivssider eller ta kontakt med Anne Kjersti Kværner på telefon +47 90844581 eller e-post anne.kvaerner@care.no