Kvinner i en årker

Slik kan din bedrift bidra

Med litt støtte løfter kvinner seg selv og familien ut av fattigdom. Foto: CARE
Næringslivssamarbeid er viktig for oss i CARE. Næringslivet har en annen kompetanse enn oss, og sammen får vi ting til å skje.

Dette kan et samarbeid inneholde:

Rådgivning om samfunnsansvar
CARE har inngående kjennskap til rettighetsbrudd og utfordringer man møter i mange land, og stor kunnskap om hvordan bedrifter best kan ta et større ansvar i sin verdikjede.

Feltbesøk
Våre største partnere reiser jevnlig sammen med oss for å se utfordringene og arbeidet som gjøres.

Rapportering
Jevnlig rapportering om prosjektet, resultater og historier om menneskene som kommer seg ut av fattigdom.

Foredrag
CARE kan gi dine ansatte en bredere verdensforståelse gjennom foredrag om de landene vi er tilstede i eller tema som vi arbeider med.

Profilering
Felles opptredener og synliggjøring av samarbeidet i aktuelle kanaler, felles kampanjer og profilering av bedriftens innsats.

Påvirkningsarbeid
Bedriften kan, i samarbeid med CARE, bidra til å styrke fokus på kvinners rettigheter gjennom dialog med myndigheter om norsk og internasjonal utviklingspolitikk.

Et samarbeid kan skreddersys og inneholde ulike elementer – avhengig av hvem dere er, hvilken giverevne dere har og hvor engasjerte de ansatte ønsker å være.

Dere kan også bli nødhjelpspartner.

Les om vårt samarbeid med Storebrand og vår rapport Investing in Gender Equality.

CAREs mangeårige arbeid for fattigdomsreduksjon er globalt anerkjent.

CARE samarbeider med lokale partnere som kjenner lokalsamfunnets behov, representerer sine medborgere og har legitimitet til å stille sine myndigheter til ansvar.

Dette bidrar til langsiktig, positiv endring for verdens fattige befolkning.