Med litt støtte løfter kvinner seg selv og familien ut av fattigdom.

Slik kan din bedrift bidra

Næringslivssamarbeid er viktig for oss i CARE. Næringslivet har en annen kompetanse enn oss, og sammen får vi ting til å skje.

Din bedrift kan oppfylle sitt samfunnsansvar gjennom CARE. Vi kan tilby:

Rådgivning om samfunnsansvar: CARE har inngående kjennskap til rettighetsbrudd og utfordringer man møter i mange land, og stor kunnskap om hvordan bedrifter best kan ta et større ansvar i sin verdikjede.

Feltbesøk: Våre største partnere reiser jevnlig sammen med oss for å se utfordringene og arbeidet som gjøres.

Rapportering: Jevnlig rapportering om prosjektet, resultater og historier om menneskene som kommer seg ut av fattigdom.

Foredrag: CARE kan gi dine ansatte en bredere verdensforståelse gjennom foredrag om de landene vi er tilstede i eller tema som vi arbeider med.

Profilering: Felles opptredener og synliggjøring av samarbeidet i aktuelle kanaler, felles kampanjer og profilering av bedriftens innsats.

Påvirkningsarbeid: Bedriften kan, i samarbeid med CARE, bidra til å styrke fokus på kvinners rettigheter gjennom dialog med myndigheter om norsk og internasjonal utviklingspolitikk.


Et samarbeid kan skreddersys og inneholde ulike elementer – avhengig av hvem dere er, hvilken giverevne dere har og hvor engasjerte de ansatte ønsker å være. Dere kan også bli nødhjelpspartner.

Les om vårt samarbeid med Storebrand og vår rapport Investing in Gender Equality.

Vi har lang og god erfaring i å samarbeide med næringslivet.

CAREs mangeårige arbeid for fattigdomsreduksjon er globalt anerkjent. Særlig fordi CARE samarbeider med lokale partnere som kjenner lokalsamfunnets behov, representerer sine medborgere og har legitimitet til å stille sine myndigheter til ansvar. Dette bidrar til langsiktig, positiv endring for verdens fattige befolkning.

For mer informasjon, ta kontakt med oss:

Kaj-Martin Georgsen, på e-post kaj-martin.georgsen@care.no