Inngår samarbeid med Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) vil støtte CARE i gjennomføringen av årets TV-aksjonen.

N.K.S. vil støtte CARE i gjennomføringen av årets TV-aksjon. I år skal TV-aksjonen gå til CARE. Med TV-aksjonen skal minst 400 000 kvinner i noen av verdens mest sårbare områder kunne skape et bedre liv for seg og sine. Kvinnene skal gis muligheten til å jobbe, spare og låne, delta i samfunnet, og bestemme over sin egen kropp. N.K.S. har nå besluttet å mobilisere ekstra for årets TV-aksjon.

– I N.K.S. vet vi hvor viktig disse temaene er for hver enkelt kvinne og for samfunnet. Norsk kvinnehistorie og N.K.S. sitt arbeid er tuftet på de samme utfordringene. Det å kunne være økonomisk selvstendig, å kunne bestemme over egen kropp og å delta i samfunnet er avgjørende for likestilling og likeverd. Derfor er det naturlig for oss å mobilisere ekstra for årets TV-aksjon, sier Grete Herlofson, generalsekretær i N.K.S.

For CARE betyr det mye å ha landets sanitetskvinner med på laget for å mobilisere til årets TV-aksjon.

– Landets Sanitetskvinner gjør en fantastisk jobb. For oss betyr det mye at N.K.S. har valgt å bidra ekstra til årets TV-aksjon. Sammen blir vi sterkere og kan bidra til at enda flere kvinner i noen av verdens mest sårbare land får muligheter de ellers ikke ville fått. Vi gleder oss til å jobbe sammen med NKS for årets tema, sier Gry Larsen, generalsekretær i CARE.

Årets TV-aksjon er 20. oktober.