TV-aksjonen - Nå er det hennes tur

Med pengene fra TV-aksjonen gir vi kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over sin egen kropp og få sin stemme hørt.

Fikk du ikke gitt til bøssebærerne?

Du kan fortsatt være med å bidra til å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. Vipps til 2133, ring automatisk givertelefon 822 06 006 (250 kr.) eller overfør valgfritt beløp til TV-aksjonens konto 8380.08.09005.

Tusen takk til alle frivillige, bøssebærere og alle givere til TV-aksjonen 2019. Vi er utrolig takknemlige for den enorme rausheten over hele Norges land. Da TV-aksjonssendingen var avsluttet søndag kveld var det samlet inn 220 millioner kroner. Sammen hjelper vi over 400 000 kvinner ut av fattigdom. Nå er det hennes tur!

TV-aksjonen 2019 gir oss en unik sjanse til å hjelpe de sterke kvinnene som hver dag kjemper for å sikre seg og sine familier et verdig liv. Det er en god investering å jobbe med kvinner, fordi kvinner skaper endring. Vi klarer ikke bekjempe fattigdom hvis halve befolkningen holdes utenfor.

Dette går pengene fra årets aksjon til

Ved hjelp av TV-aksjonen vil vi løfte minst 400 000 flere kvinner ut av fattigdom. I tillegg er det dokumentert gang på gang at kvinner som får hjelp også hjelper sine familier. Det betyr at vi kan nå ut til mer enn 1 500 000 mennesker med årets TV-aksjon. Det skal vi få til gjennom å gi kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over sin egen kropp og få sin stemme hørt:

Hennes penger – hennes muligheter: TV-aksjonen skal gi unge kvinner mulighet til å skape sin egen arbeidsplass og sin egen inntekt. Kvinner skal få mulighet til å bli med i en spare- og lånegruppe, og få opplæring i å lede gruppene. De skal få tilgang til banktjenester, og vi skal løfte fram kvinnelige entreprenører.

Hennes kropp – hennes valg: Kvinner skal ha rett til å bestemme over egen kropp. De skal få opplæring i seksuell helse og mødrehelse. Kvinner skal ha kunnskap og mulighet til å bestemme om og når de ønsker barn, og hvor mange barn de ønsker. CARE skal engasjere over 10 000 menn for å få slutt på vold mot kvinner.

Hennes drømmer – hennes stemme: Kvinner skal få sin stemme hørt, og delta i beslutninger som angår dem selv. De skal få opplæring i politisk lederskap, og i deltakelse og lederskap i arbeidslivet og i lokalsamfunnet.

Hvorfor kvinner?

CARE satser på kvinner fordi de systematisk diskrimineres og frarøves grunnleggende rettigheter. Likestilling er en menneskerett, men det er også effektiv fattigdomsbekjempelse. De aller fattigste er som oftest kvinner, og derfor er det mest effektivt å gi kvinner hjelp og muligheter.

TV-aksjons-landene

Midlene går til CAREs programmer i ni land: Mali, Rwanda, Niger, Myanmar, Den demokratiske republikken Kongo, Afghanistan, Burundi, Jordan og Palestina. Her er det et stort behov for CAREs arbeid: Kvinner og barn rammes aller hardest av fattigdom, kvinner har færre muligheter, tjener mindre og eier sjeldnere land enn menn.

Alle landene er rangert lavt på FNs levekårsindeks, med en gjennomsnittlig forventet levealder på 64,8 år. Til sammenligning er gjennomsnittlig forventet levealder i Norge på 82,5 år. Land som Afghanistan, Den demokratiske republikken Kongo, Niger og Mali ligger alle i bunn av indeksen.

Fakta om TV-aksjonen NRK:

  • Årets TV-aksjon går av stabelen søndag 20. oktober.
  • I forhold til befolkningstall er det verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner.
  • 7000 frivillige over hele landet organiserer TV-aksjonen gjennom 600 kommune- og bydelskomiteer.  
  • 100 000 bøssebærere besøker 2,3 millioner husstander.
  • TV-aksjonen har vært arrangert hvert år siden 1974, og har gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker. Totalt har TV-aksjonen samlet inn ni milliarder kroner.