Bilde av en jente med oransje sjal som ser i kamera. På bildet står det "nå er det hennes tur"

TV-aksjonen 2019

Koronapandemien har gjort CAREs arbeidet for kvinner enda viktigere. Tusen takk til alle som støttet CAREs TV-aksjon, som gjør det hele mulig.

Med pengene fra TV-aksjonen 2019 skal vi hjelpe over 400 000 kvinner slik at de kan tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt.

Akkurat som her hjemme har Covid-19 snudd opp ned på hverdagen for kvinnene CARE jobber med. Mange har mistet arbeid og inntekt, og det har vært stor mangel på riktig informasjon.

Men med pengene fra TV-aksjonen kunne CARE snu seg raskt. Gjennom spare- og lånegruppene hadde vi fra starten nettverk på plass som kunne bidra i kampen mot korona.

Sammen samlet vi inn 240 498 148 kroner til TV-aksjonen 2019

Tusen takk til alle frivillige, bøssebærere og givere som bidro for å hjelpe kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. Vi er utrolig takknemlige for rausheten over hele Norges land.

En kvinne med munnbind syr på en symaskin.

Korona og TV-aksjonen skaper jobbmuligheter

Selv om korona har gjort hverdagen vanskeligere for mange, har den også skapt økonomiske muligheter. I Niger og Mali har kvinner i spare- og lånegrupper sett at den økte etterspørselen etter såpe og munnbind på grunn av korona er en mulighet til å skaffe seg arbeid.

CARE har ved hjelp av TV-aksjonen bidratt med kurs i å sy munnbind. Disse kvinnene har sydd flere tusen munnbind som de har solgt til organisasjoner som jobber i landet. En annen inntektskilde for kvinnene er å produsere såpe. Ikke bare gir disse initiativene økte inntekter for kvinnene, det gir også økt beskyttelse mot korona.
En kvinne med munnbind

Spare- og lånegruppene bekjemper falske nyheter

I noen avsidesliggende områder kan det være vanskelig å nå ut med informasjon, spesielt når det er reiserestriksjoner. Da kan spare- og lånegruppene være avgjørende for at folk får den informasjonen de trenger.

Under koronapandemien har det versert mye rykter og mye feilinformasjon. Spare- og lånegruppene har blitt viktige arenaer for å spre informasjon om koronapandemien og hvordan man beskytter seg. Folk har tillit til informasjon som kommer fra noen man kjenner, og man stoler derfor på det som blir sagt i gruppene.

I Burundi har midlene fra det norske folk bidratt til at over 3700 kvinnelige ambassadører har fått informasjon om korona. Disse kvinnene har formidlet budskapet videre i sine lokalsamfunn slik at vi sammen når ut til enda flere.

I Niger har vi med TV-aksjonsmidlene delt ut mobiltelefoner til spare- og lånegrupper, slik at de raskt kan få livsviktig informasjon, som de igjen kan dele med familien og andre i lokalsamfunnet de bor i.

Artikkelbilde

Sammen arbeider vi mot vold i hjemmet

På tross av at koronapandemien har påvirket arbeidet vårt mange steder, fortsetter vi det viktige arbeidet for at kvinner skal kunne bestemme over egen kropp.

For eksempel i Burundi har mannegruppa Abatangamuco involvert seg i 428 saker for å forhindre vold i hjemmet. De besøker familien og snakker med dem, i tillegg gjør de det klart at vold ikke er greit, og at menn som slår ikke kan regne med at de skal komme unna med det. Dette er engasjerte menn som CARE støtter med tv-aksjonspenger.

I desember var det valg i Niger. Med penger fra TV-aksjonen styrker vi kvinners kunnskap og engasjement gjennom undervisning i samfunnsfag og informasjon om hvilke rettigheter man har som borger. I tillegg jobbber vi med politiske partier for å fremme kunnskap og respekt for kvoteringsloven som krever 25 prosent av hvert kjønn i valgte stillinger. Det er en viktig del av arbeidet for at kvinner skal få sin stemme hørt.

Hvorfor kvinner?

CARE satser på kvinner fordi de ofte diskrimineres og frarøves grunnleggende rettigheter. Likestilling er en menneskerett, men det er også effektiv fattigdomsbekjempelse. De aller fattigste er som oftest kvinner, og derfor er det mest effektivt å gi kvinner hjelp og muligheter.

Koronasituasjonen har nok en gang vist at kvinner ofte kommer i bakre rekke. Gjennom spare- og lånegruppene får ikke bare disse kvinnene livsviktig informasjon, men de får mulighet til å bli hørt, skaffe seg arbeid og bestemme over eget liv. Det er mulig på grunn av vår fellesdugnad: TV-aksjonen 2019

TV-aksjonen 2019 gir oss en unik sjanse til å hjelpe de sterke kvinnene som hver dag kjemper for å sikre seg og sine familier et verdig liv. Det er en god investering å jobbe med kvinner, fordi kvinner skaper endring. Vi klarer ikke bekjempe fattigdom hvis halve befolkningen holdes utenfor.

Fakta om TV-aksjonen NRK:

  • TV-aksjonen til CARE gikk av stabelen søndag 20. oktober 2019.
  • I forhold til befolkningstall er TV-aksjonen verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner.
  • 7000 frivillige over hele landet organiserer TV-aksjonen gjennom 600 kommune- og bydelskomiteer.  
  • 100 000 bøssebærere besøker 2,3 millioner husstander.
  • TV-aksjonen har vært arrangert hvert år siden 1974, og har gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker. Totalt har TV-aksjonen samlet inn ni milliarder kroner.