TV-aksjonen 2019

Vi er stolte og lykkelige over at TV-aksjonen 2019 går til vårt arbeid for fattige kvinner!

Det gir oss en unik sjanse til å fortelle om de sterke kvinnene som kjemper hver dag for å sikre seg og sine familier et verdig liv. Det er en god investering å jobbe med kvinner, fordi kvinner skaper endring. Vi klarer ikke bekjempe fattigdom hvis halve befolkningen holdes utenfor.

Vårt mål er at alle kvinner skal få tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt i samfunnet. Ved hjelp av TV-aksjonen vil vi løfte minst 400 000 flere kvinner ut av fattigdom.

Gjennom de 400 000 kvinnene vi har direkte kontakt med kan vi nå ut til mer enn 1 500 000 mennesker. Det er dokumentert gang på gang at kvinner som får hjelp også hjelper sine familier.

Les mer om hvordan du kan bidra.