Bygger ned murene mellom kapitalisme og idealisme

Med bakgrunn fra næringsliv og politikk, ønsker CARE sin nye generalsekretær å vise at bistand også handler om verdiskapning.

– Det kommer til å skje mye mer innen bistand de neste fem årene enn det har gjort de siste fem. Vi er en bransje som tvinges til å tenke nytt, sier Kaj-Martin Georgsen i et intervju med Finansavisen.

1. september tok Georgsen over som generalsekretær i CARE, han er helt fersk i bistandsbransjen. Det er ikke nødvendigvis så dumt. For selv om CARE sin nye generalsekretær har bakgrunn fra politikk og næringsliv, mener han selv at dette er bransjer med mer til felles enn man kanskje skulle tro.

– Det er ikke sånn at jeg går til bistand for å gjøre opp for meg etter mange år i næringslivet. Jeg begynte ikke i CARE fordi det er en ideell organisasjon, men fordi jeg i jobben her kan bidra til mer verdiskapning. Kaj-Martin Georgsen

Direktør og politisk rådgiver

Georgsen kom til CARE etter ti år som direktør for samfunnsansvar og næringspolitikk i DNB. Der jobbet han aktivt med likestilling. Først internt gjennom å løfte frem kvinnelige ledere og nye talenter. Senere også i arbeidet med kunder og leverandører. Han har også jobbet som politisk rådgiver i høyre for daværende finansminister Per-Kristian Foss.

Nå hevder han at skillet mellom næringslivet og den ideelle sektoren er i ferd med å endre seg:

– De murene mellom idealisme og kapitalisme er bygget ned. Før tok selskaper en del av overskuddet og ga det til noen ideelle organisasjoner. Nå ønsker bedriftene i større grad å jobbe direkte med relevante temaer som blir en del av virksomheten. DNB er et eksempel på at denne tankegangen bidrar til økonomisk vekst.

– Også bra for samfunnet

Georgsen ønsker å vise at CARE også kan bidra med verdiskapning, blant annet ved å ta med norske produkter og konsepter ut til prosjekter i fattige land.

CARE jobber med å løfte kvinner i fattige land, gjennom blant annet å gi dem mulighet til utdanning, startkapital til å starte opp egne virksomheter, sparekontoer og mikrolån.

– Det er tanken om at likestilling ikke bare er riktig, det er også lønnsomt. Får vi løftet frem kvinnene er det ikke bare bra for dem, men også bra for samfunnet.