Smart å investere i likestilling

På oppdrag for CARE og Storebrand har PwC laget en rapport som viser at det er god business å investere i likestilling.

Hvordan selskaper presterer på likestilling kan gi en indikasjon på selskapets fremtidige vekst, profitt og muligheter, viser rapporten Investing in Gender Equality, som PwC har gjennomført på oppdrag for CARE og Storebrand.

– Bærekraft og lønnsomhet henger sammen. Flere kvinner i ledelsen og styret kan bidra til høyere avkastning og mer stabil vekst på lang sikt, sier Hanne Løvstad, bærekraftsdirektør i PwC.

Økt lønnsomhet

Rapporten viser at likestilling kan redusere risiko i investeringene og bidra til økt lønnsomhet. Hittil har det vært få analyser av hvorvidt nordiske selskaper, som er gode på likestilling, også gjør det bedre i business.

Nå er 65 børsnoterte nordiske selskaper undersøkt, og funnene viser en tydelig sammenheng. Flere norske investorer er intervjuet om i hvilken grad de vurderer likestilling som en faktor i sine investeringer.

Rapporten går gjennom tidligere analyser og forskning på sammenhengen mellom lønnsomhet og likestilling. Disse viser at kjønnsmangfold i et selskap gir mer kritisk og kreativ tenking, noe som resulterer i flere ideer, mer innovasjon, en sterkere kultur, høyere produktivitet og bedre ledelse.

Konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand, Jan Erik Saugestad, mener rapporten bekrefter noe Storebrand har forstått lenge:

– Selskaper som er gode på likestilling og mangfold har en styrket konkurranseposisjon, som gir framtidig vekst og lønnsomhet, som er bedre enn gjennomsnittet. Likestilling og mangfold gir et bedre utgangspunkt for å se både muligheter og trusler fra flere vinkler.

- Å investere i likestilling og mangfold bidrar til sterkere økonomisk vekst og en vekst som tar oss i retning av å oppfylle FNs bærekraftmål.

Rapporten viser fremgangsmåter som gjør det praktisk mulig for investorer å ivareta likestilling i sine investeringsbeslutninger.

Økonomisk utvikling

Det er ikke bare i næringslivet at likestilling og lønnsomhet henger sammen. Rapporten viser også at det er en tydelig sammenheng mellom kvinners myndiggjøring og økonomisk utvikling. I områder som Midtøsten og Nord-Afrika gir manglende likestilling et estimert langsiktig inntektstap på nærmere 40 prosent.

– Dette bekrefter det vi i CARE hele tiden har vært overbevist om: Det er ikke bare riktig, men det lønner seg også, å satse på likestilling. Hvis du ikke bryr deg om likestilling, gjerne fortsett med det, men det er uklokt og kunnskapsløst. Likestilling er bra for alle deler av samfunnet, sier Gry Larsen (tidligere generalsekretær i CARE Norge).

Fakta om rapporten

"Investing in Gender Equality" er gjennomført av PwC på oppdrag for Storebrand og CARE.

Tar for seg internasjonale analyser og forskning på sammenhengen mellom lønnsomhet og likestilling, både i arbeidsmarkedet og for enkeltselskaper.

Inneholder analyse av de 65 største børsnoterte selskapene i Norden.

Analysen viser at selskaper med høy kvinneandel i ledelsen har høyere driftsmargin, høyere avkastning og mindre volatil vekst.

Selskaper med høy kvinneandel i styret har høyere vekst, høyere driftsmargin og lavere volatilitet.

Selskaper med høy kvinneandel i både styret og ledelsen gjør det bedre enn selskaper med lavere kvinneandel i både styret og ledelsen på alle de finansielle indikatorene.