Roar Næss (CARE) tar imot gaven fra Monica Bergen, eier og daglig leder i Kashmina.

Kashmina - Klær for kvinners fremtid

I forbindelse med KASHMINAs 10-årsjubileum i 2021, ønsket selskapet å markere begivenheten på en meningsfull måte.

Valget falt på å skape en kolleksjon hvor 30% av overskuddet fra salget gikk til å støtte andre kvinner gjennom CAREs arbeid.

KASHMINA inviterte fire ambassadører og samarbeidspartnere til å være med og designe en kolleksjon, der overskuddet fra salget skulle gå til en sak KASHMINA og de fire ambassadørene brant for. Gjestedesignere var ingen ringere enn Anne Rimmen, Anita Krohn Traaseth, Randi Nestaker og Lise Karlsnes.

– Vi valgte CARE fordi det gir mening på mange måter. Jeg er personlig veldig opptatt av kvinner og barns rettigheter. Monica Bergen, eier og daglig leder i Kashmina

- Det samme er samtlige av våre fire gjestedesignere. I tillegg er kvinner hovedmålgruppen vår, og jeg tror mange av kundene våre setter pris på å vite at det de kjøper også skaper merverdi for andre. Som en del av verdisettet i Kashmina forsøker vi å bidra med litt meningsfulle prosjekter innenfor temaer vi er opptatt av.

Artikkelbilde
Artikkelbilde
Foto: Kashmina

Like før jul kunne Kashmina overrekke det hyggelige resultatet av jubileumsmarkeringen.

- Vi synes de har vært veldig givende å samarbeide med å donere penger til CARE. Dette er en organisasjon vi har stor respekt for, spesielt med tanke på at en svært stor andel av de innsamlede midlene går direkte til formålet. Det er hyggelig å se den gode responsen fra CARE og betryggende at de forvalter sine midler på en så ansvarsfull og god måte.

Som firma har man mulighet til å bidra på en større måte, og denne gangen hadde vi muligheten til å gjøre en forskjell. Det er vi både takknemlig og glade for, og vi er ikke i tvil om at pengene vil få betydning for mange. Vi håper virkelig å få kunne gjøre noe tilsvarende også en gang i fremtiden, sier Monica Bergem i KASHMINA.

– Dette initiativet betyr mye for vårt arbeid og bidrar direkte til at kvinnene får mulighet til å skape en bærekraftig fremtid Roar Næss, Partneransarlig i CARE Norge