Din bedrift kan gi jenter og kvinner en tryggere fremtid til jul

Har du tenkt på hvordan din virksomhet ville sett ut om det ikke jobbet en eneste kvinne der?

Hvor stort et tap det ville vært både for kulturmangfoldet, men også for lønnsomheten deres? Og hvilket tap det ville vært for samfunnet?

I mange land deltar ikke kvinner i arbeidslivet, slik vi er vant med i Norge. I den siste «Global Gender Gap Report» fra World Economic Forum, ser vi at det vil ta 132 år, med dagens tempo, å oppnå likestilling i verden.

WEF kaller kjønnsgapet i arbeidsmarkedet for en «emerging crisis». Først kom finanskrisen (2008) og så pandemien (2020). Begge deler har gått utover kvinners yrkesdeltagelse.

Mindre i inntekter, gjør at kvinner også rammes relativt hardest av dagens kriser med matmangel og høyere priser.

Hvordan hadde din bedrift sett ut om den hadde gått for halv maskin?

Det er flere årsaker til at kvinner ikke deltar i arbeidslivet. En av de viktigste er uplanlagt og ufrivillig graviditet i ung alder.

Faktisk blir hele 21 millioner jenter mellom 15-19 år i lav- og mellominntektsland land gravide hvert år.

Det er fire ganger Norges befolkning. Halvparten av disse er ikke planlagt. Mange et resultat av overgrep eller barneekteskap.

Kjønnsbasert vold overgrep.

Jenter som blir ufrivillig gravide havner i en ond spiral

Ikke får de gått på skole. Ikke får de forsørget seg selv. Og i mange tilfeller er graviditeten også farlig, fordi kroppene deres ikke er utviklet nok til å ta imot et barn.

Ved å støtte CARE sitt arbeid bidrar du til at flere land kan gå for full maskin - nettopp ved at jenter og kvinner får de samme muligheter som gutter og menn.

Pengene din bedrift bidrar med vil konkret hjelpe kvinner på følgende måte gjennom vårt arbeid

  • Overordnet vil vi bidra til at jenter ikke blir ufrivillig gravide, og kan bestemme fullt og helt over sin egen kropp.
  • Vi jobber både forebyggende, men også med å ta vare på og hjelpe jenter og kvinner som allerede er i en krise.
  • Vi sprer kunnskap, gir seksualundervisning og tilgang til prevensjon.
  • Vi driver også CARE krisesentre, der jenter og kvinner kan bo og beskyttes mot sin voldelige mann. Her får de hjelp til å komme seg videre tjene egne penger. På den måten brytes den onde spiralen, ved at også deres barn får mulighet til å skape seg et godt liv og en fremtid.
  • Vi jobber for å endre menns holdninger til jenter og kvinner, som er et utrolig viktig tiltak for å få ned antall ufrivillige graviditeter, og vold og overgrep som begås mot jenter og kvinner.

Gi en julegave med mening

Mange bedrifter ønsker å gi en meningsfylt gave til jul. CAREs juleinnsamling i år fokuserer på kvinners mulighet til å delta i arbeidslivet.

Vi er svært takknemlige om dere vil hjelpe jentene og kvinnene som er med i våre programmer.

Send gjerne en mail til anne.kvaerner@care.no dersom dere ønsker å motta en faktura, eller benytt vår bankkonto: 8200 01 40046