Kvinner blir nedprioritert i vaksinekøen

I ny rapport kommer det frem at 98 prosent av menneskene i verdens fattigste land ikke har fått vaksinen mot covid-19. Kun en fjerdedel er kvinner.

Les rapporten: Gender Gaps in COVID-19 Vaccine

I en ny rapport utført av CARE, kommer det frem at kvinnene nok en gang rammes hardest under koronapandemien.

Tall fra 16 lavinntektsland viser at tre ganger så mange menn som kvinner blir vaksinert.

I Norge har vi vaksinert 86 prosent av den voksne befolkningen. Til sammenligning er mindre enn 2 prosent fullvaksinert i lavinntektsland. Av denne lave andelen er kun en fjerdedel kvinner. Ettersom kvinner utgjør 70 prosent av verdens helsearbeidere, er de lave vaksinasjonsnivåene blant kvinner svært bekymringsverdig.

Rapporten finner flere årsaker til at kvinner ikke får tilgang til vaksiner: mangel på tilgang til informasjon, helsetjenester- og klinikker. I tillegg står kvinner mindre fritt til å forlate hjemmene sine, mange sier de i mindre grad får tillatelse fra ektemenn og andre mannlige slektninger til å gå ut under pandemien.

– Mangel på pålitelig informasjon fører til vaksineskepsis, og dette synes å være høyere blant kvinner i lav- og mellominntektsland. Det er avgjørende at kvinner får lik tilgang til pålitelig informasjon om COVID-19-vaksinen, og lik mulighet til å delta i beslutninger om utrulling av den, sier Kaj-Martin Georgsen, generalsekretær i CARE Norge.

  • I India er bare 37 prosent av de som får vaksinen kvinner.
  • I Sør-Sudan er bare 26 prosent av fullvaksinerte kvinner. 70 prosent av de som tester positivt for COVID-19 er kvinner.
  • I Irak sa halvparten av de spurte mennene at de visste hvordan de skulle registrere seg for vaksinering, men bare 30 prosent av kvinnene hadde denne informasjonen.
  • I et helsedistrikt i Malawi stoler kun 10 prosent av kvinnene på vaksinene sammenlignet med 40 prosent av menn

– Helserettigheter er menneskerettigheter. Å være trygg mot COVID-19 bør ikke avhenge av om du er rik eller fattig, og det bør absolutt ikke avhenge av kjønnet ditt. Derfor gjør vi alt vi kan for at vaksinen går til de som trenger det mest, uavhengig av hvor de bor, sier Kaj-Martin Georgsen.

CAREs globale vaksinerespons vil fokusere på tre viktige områder:

Helsearbeidere: Siden starten av pandemien har CARE støttet helsearbeidere i frontlinjen av krisen.

Kvinner og flyktninger: Kvinner utfører brorparten av omsorgsoppgaver, både i helsevesenet og i hjemmet. Dette utsetter dem for høyere risiko for eksponering av viruset. I tillegg har flyktninger begrenset tilgang til helsetjenester. CARE vil arbeide for at disse gruppene ikke bortprioriteres i vaksinekøene.

Utdanning: CARE skal tilby viktige utdanningsressurser for å bekjempe feilinformasjon og vaksineredsel i lokalsamfunn over hele verden, slik at folk kan føle seg trygge og sikre på å ta vaksinen.