Kvinners politiske deltagelse i Mali

I 2020 gikk den Svenska Postkodstiftelsen og CARE sammen om å støtte kvinners stemmer, lederskap og politiske deltakelse i Mali.

600 kvinner som ønsket å engasjere seg politisk har fått opplæring i lederskap, kvinners rettigheter, kvinners deltakelse, likestilling, rettigheter og plikter, snakke i offentlighet og valgprosesser.

Mali er blant de minst likestilte landene i verden. Kvinners politiske deltakelse hindres som følge av manglende kunnskaper om kvinners rettigheter, begrenset politisk vilje og manglende implementering av den nasjonale kjønnskvoteringsloven, samt diskriminerende sosiale normer og kjønnsnormer.

Bygge tillit for politisk deltakelse

På grunn av rådende sosiale normer og kjønnsnormer har mange kvinner i Mali ikke hatt selvtillit til å bruke stemmen sin i det offentlige rom. Et sentralt element i prosjektet har derfor vært å bygge opp og styrke kvinners selvtillit til selv å kunne stå opp og kreve sine rettigheter.

– Gjennom opplæringen fikk vi styrke og mot til å kunne stille til valg, for i begynnelsen hadde jeg ikke mot til å si ifra fordi jeg var redd. Kadidia Rita Diarra, president i «Aspirerende Kvinners Plattform», 33 år gammel, Mopti-regionen.

Av de 600 kvinnene i prosjektet vil 300 kvinner sikte seg inn på ulike politiske stillinger ved fremtidige valg. Disse kvinnene har fått opplæring i å snakke i offentligheten, hvordan skrive en CV, hvordan drive valgkampanjer og påvirke beslutninger, samt hvordan innhente finansielle midler og drive entreprenørskap.

Artikkelbilde
Kvinner er begynnelsen, midten og slutten på alt. Uten kvinner er det ingen utvikling. Det var det som fikk meg interessert i politikk.» Aminata Traore, Secrétaire au relation extérieur KGLFM.

Engasjere menn for kvinners lederskap

En sentral del i prosjektet var å engasjere menn til å reflektere over og selv bidra til å endre atferd og holdninger som hindrer kvinners politiske deltakelse.

I alt 200 menn har fått opplæring i viktigheten av kvinners deltakelse på ledernivå, og spørsmål rundt statsborgerskap og valgprosesser. Mennene har jobbet i lokalsamfunnene sine for å stimulere til ytterligere støtte for kvinners politiske deltakelse.

– Målene i prosjektet har vært og fortsetter å være av ytterste relevans for en fredelig og bærekraftig utvikling i Mali. Vi er takknemlige for den konsistente og målrettede finansieringen fra den Svenska PostkodStiftelsen for å tilrettelegge for et miljø som støtter og fremmer kvinner. Kaj-Martin Georgsen, generalsekretær, CARE Norge

Koordinering og påvirkningsarbeid

For å sikre strategisk planlegging, samhandling og aktiviteter blant de 600 kvinnene i prosjektet, er det i de to regionene Mopti og Segou etablert 23 plattformer på ulike administrative nivåer.

CARE har også inngått samarbeid med nasjonale og lokale nettverk, og paraplyorganisasjoner for å ytterligere å støtte kvinners tilgang til informasjon rundt politiske prosesser og muligheter.

Disse nettverkene og partnerskapene er vesentlige for å muliggjøre at kvinners stemmer blir hørt og at de får tilgang til lederroller og politiske nettverk i både formelle og uformelle beslutningsstrukturer.

Det er organisert flere TV- og radiooverførte arrangement med ulike interessenter og lokale myndigheter for å fremme kvinners deltakelse i beslutningstaking for et større publikum.

– Kvinners deltakelse i alle deler av samfunnet er avgjørende for et bærekraftig og fredelig samfunn. Politikk er intet unntak. Vi er derfor veldig stolte over resultatene av prosjektet i Mali som utfordrer eksisterende strukturer for å få frem en endring. Vi ser frem til å følge resultatene over tid. Maria Dahllöv, generalsekretær, den Svenska Postkodstiftelsen.