Postkodstiftelsen inngår avtale med CARE

Med Postkodstiftelsen bidrag på 3 000 000 kroner skal vi sammen gi kvinner mulighet til å få sin stemme hørt og få sin plass i politikken.
– Kvinners deltakelse i politiske prosesser er ekstremt viktig for en bærekraftig og fredelig utvikling av samfunnet. Vi er derfor stolte av å bidra til at CARE kan utvide sitt arbeid med å styrke kvinner i Mali til også å omfatte kvinnelig ledelse og politisk deltakelse på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, sier Marie Dahllöf, generalsekretær i svenske Postkodstiftelsen.

Et av verdens minst likestilte land

Mali er et av de minst likestilte landene i verden. Selv om det i loven heter seg at kvinner skal ha 30 prosent av alle politiske funksjoner, er det langt fra realiteten. Dette gjelder spesielt politiske posisjoner på lokalt nivå.

«Kvinners deltakelse i politiske prosesser er ekstremt viktig for en bærekraftig og fredelig utvikling av samfunnet.» Marie Dahllöf, generalsekretær i svenske Postkodstiftelsen

Kvinners muligheter til å bli hørt i politikken i Mali begrenses av liten politisk vilje og lite kunnskap om kvinners rettigheter.

Kvinner skal få sin stemme hørt

Derfor går Postkodstiftelsen og CARE sammen for at kvinner skal bli hørt og få ta del i politiske beslutninger som angår dem og landet de bor i.

Gjennom prosjektet vil vi gi opplæring i politikk og lederskap til 600 kvinner. 300 av disse kvinnene vil vi støtte i å stille til valg, både lokalt og til nasjonalforsamlingen.

Kvinnene vil få råd og rettledning samt kurses iblant annet snakke i offentligheten, nettverksbygging, lederskap og debatteknikk.

Viktige elementer er å bygge selvtillit hos kvinnene, gi forståelse for valgprosessen og at de skal ha kunnskapen til å mestre det det innebærer å bli valgt til et politisk verv.

Må jobbe sammen skal vi nå bærekraftsmål fem

– Skal vi nå bærekraftsmål fem om likestilling og kvinners rettigheter er det helt nødvendig å sikre jenter og kvinners deltakelse. Ikke bare har kvinner rett på en plass ved beslutningsbordet, gjennom å inkludere kvinner skaper vi også et bedre samfunn for alle, sier generalsekretær i CARE, Kaj-Martin Georgsen.

«Vi må jobbe sammen skal vi nå målet om en likestilt verden. Dette gjelder både organisasjoner, myndigheter, næringsliv og privatpersoner.» Kaj-Martin Georgsen, generalsekretær i CARE

Han er svært glad for at aktører som Postkodstiftelsen ønsker å bidra i kampen for kvinners rettigheter.

– Vi må jobbe sammen skal vi nå målet om en likestilt verden. Dette gjelder både organisasjoner, myndigheter, næringsliv og privatpersoner. Vi er utrolig takknemmelig for at Postkodstiftelsen ønsker å jobbe sammen med oss for at kvinner skal bli hørt.

Ønsker din bedrift å bidra?

Et samarbeid kan skreddersys og inneholde ulike elementer – avhengig av hvem dere er, hvilken giverevne dere har og hvor engasjerte de ansatte ønsker å være. Les mer på være næringslivssider eller ta kontakt med generalsekretær Kaj-Martin Georgsen på e-post kaj-martin.georgsen@care.no