Mange afrikanske kvinner står sammen i en årker

Postkodstiftelsen støtter CAREs arbeid med kvinner i Mali

Med Postkodstiftelsens bidrag på 3 000 000 kroner jobber vi sammen for å gi kvinner muligheten til å få sin stemme hørt og delta i politikken.

– Kvinners deltakelse i politiske prosesser er ekstremt viktig for en bærekraftig og fredelig utvikling av samfunnet. Vi er derfor stolte av å bidra til at CARE kan utvide sitt arbeid med å styrke kvinner i Mali til også å omfatte kvinnelig ledelse og politisk deltakelse på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, sier Marie Dahllöf, generalsekretær i svenske Postkodstiftelsen.

Maria Dahlløv - Foto: Postkodstiftelsen

Mangelfull implementering av likestillingsloven

Mali er et av de minst likestilte landene i verden. Selv om det i loven står at kvinner skal ha 30 prosent av alle politiske funksjoner, er det langt fra realiteten. Dette gjelder spesielt politiske posisjoner på lokalt nivå.

Mali ligger på 143. plass på Women, Peace and Security Index, som måler kvinners stilling i samfunnet som helhet.

Kvinners muligheter til å bli hørt i politikken i Mali begrenses av liten politisk vilje og lite kunnskap om kvinners rettigheter.

– Kvinners deltakelse i politiske prosesser er ekstremt viktig for en bærekraftig og fredelig utvikling av samfunnet. Marie Dahllöf, generalsekretær i svenske Postkodstiftelsen

Kvinner skal få sin stemme hørt og delta aktivt

Det er i lys av dette at Postkodstiftelsen og CARE gikk sammen i 2020 for at kvinner skal bli hørt og ta del i politiske beslutninger som angår dem og landet de bor i.

Gjennom prosjektet i Mali har CARE kurset 600 kvinner i politikk, lederskap og rettigheter. Blant disse kvinnene blir 300 støttet ytterligere til å stille til valg, både lokalt, regionalt og til nasjonalforsamlingen.

Viktige elementer er å bygge selvtillit hos kvinnene, gi forståelse for valgprosessen og at de skal ha kunnskapen til å mestre de nødvendige oppgavene det innebærer å bli valgt til et politisk verv.

Kvinnene kurses derfor i blant annet valgprosesser, debatteknikker og å snakke i offentligheten. De får også veiledning i å skrive CV, drive valgkampanje og bygge relasjoner med forskjellige nettverk og innflytelsesrike aktører.

– En av mennene som har vært med på CAREs kurs, satte meg i kontakt med en av vennene sine. Vennen kom til et av møtene vi har blant oss kvinner for å se hva vi gjør med mikrokreditt, kornbanker og produksjon av peanøttsmør. Han bestemte seg for å støtte oss og hjalp til å ferdigstilt kornbanken. Vi hadde ikke møtt han hadde det ikke vært for at CARE også engasjerer menn i prosjektene, forteller en av kvinnen i prosjektet.

Artikkelbilde
Foto: CARE Norge

Politisk usikkerhet

Som en del av valgforberedelsene, avholdt den sittende regjeringen nasjonale møter i desember 2021 for å høre fra befolkningen hva mener er viktig for landets utvikling.

Noen av kvinnene CARE støtter deltok i disse møtene. Her tok de til ordet for å fremme respekt for landets likestillingslov og kvinners rettigheter til å delta i politikken.

Mali har i flere tiår vært rammet av politisk ustabilitet og usikkerhet rundt politiske prosesser. Valget som var planlagt i februar 2022 er nylig utsatt.

Å sikre støtte og skape et handlingsrom for kvinners deltakelse i politiske prosesser, og bygge kvinners selvtillit til å påta seg politiske verv krever imidlertid målrettet investering og samarbeid.

Derfor er støtten kvinnene får gjennom samarbeidet med Postkodstiftelsen helt avgjørende – og kanskje viktigere nå enn noensinne når de politiske samtalene fortsetter.

CARE SITT ARBEID I MALI

Mali er et av de fattigste landene i verden. Landet er preget av konflikt, og klimaendringene gjør hverdagen ekstra vanskelig for mange. I tillegg gjør lovløsheten i landet kvinner ekstra utsatt for diskriminering, vold og overgrep.

CARE arbeider i Mali for å styrke kvinners rettigheter, og gi de muligheter til å stå på egne ben.

CARE har vært tilstede i Mali siden den store sultkatastrofen i Sahel på 70-tallet.

Må jobbe sammen skal vi nå bærekraftsmål fem

– Skal vi nå bærekraftsmål fem om likestilling og kvinners rettigheter er det helt nødvendig å sikre jenter og kvinners deltakelse. Ikke bare har kvinner rett på en plass ved beslutningsbordet, men gjennom å inkludere kvinner skaper vi også et bedre samfunn for alle, sier generalsekretær i CARE, Kaj-Martin Georgsen.

Artikkelbilde
– Vi må jobbe sammen skal vi nå målet om en likestilt verden. Dette gjelder både organisasjoner, myndigheter, næringsliv og privatpersoner. Kaj-Martin Georgsen, generalsekretær i CARE

Han er svært glad for at aktører som Postkodstiftelsen ønsker å bidra i kampen for kvinners rettigheter.

– Vi må jobbe sammen skal vi nå målet om en likestilt verden. Dette gjelder både organisasjoner, myndigheter, næringsliv og privatpersoner. Vi er utrolig takknemlige for at Postkodstiftelsen ønsker å jobbe sammen med oss for at kvinner skal bli hørt og kan påvirke sin egen, familien og samfunnets fremtid.

Ønsker din bedrift å bidra?

Et samarbeid kan skreddersys og inneholde ulike elementer – avhengig av hvem dere er, hvilken giverevne dere har og hvor engasjerte de ansatte ønsker å være. Les mer på være næringslivssider eller ta kontakt med Anne Kjersti Kværner, på telefon +47 90844581 eller e-post anne.kvaerner@care.no