Bilde av smilende kvinne med symaskin i en tekstilfabrikk.

Hvordan kan du fremme likestilling i verdikjeden?

En ny rapport viser hvordan din bedrift ikke bare kan jobbe med likestilling internt, men også gjøre en forskjell gjennom leverandører!


Norsk næringsliv har omfavnet likestilling som en verdi på arbeidsplassen. Men ansvaret og mulighetene stopper ikke ved personalinngangen. Det ligger store muligheter i å gjøre en forskjell ved å stille krav til og jobbe aktivt med likestilling hos samarbeidspartnere og leverandører.

Fra 1. januar i år ble det strengere krav til norske selskapers rapportering på likestilling i egen bedrift, og det er foreslått å stille ytterligere krav om åpenhet rundt leverandørkjeder.

Rapporten, laget av PwC på oppdrag av Virke og CARE, viser hvordan selskap allerede nå kan bidra positivt til likestilling gjennom sine verdikjeder.

Særlig bransjer med underleverandører med høy kvinneandel kan gjøre en forskjell, derfor er det i rapporten spesielt sett på tekstilnæringen. Mange bedrifter gjør en del allerede, og rapporten viser at det ikke skal så mye til for å få dette til.

Fire steg mot likestilling i verdikjeden

  1. Inkludér konkrete og relevante krav til likestilling og kvinners rettigheter i selskapets retningslinjer for leverandører.
  2. Vurdér leverandørene opp mot kravene som er satt. For mindre virksomheter kan det være krevende, men SheDil er et nyutviklet verktøy som kan forenkle dette.
  3. Følg opp tett med relevante målinger og rapporter. Kjønn må inn i eksisterende statistikk, som sykefravær, lønn etc.
  4. Samarbeid med lokale organisasjoner og likestillingsinitativ – de er nærmest hverdagens utfordringer og løsninger.