Ukraina: Kvinner og menn rammes ulikt i krig

Årets internasjonale kvinnedag preges av krigen i Ukraina.
"Det var stor panikk, mange mennesker som ropte, barn som gråt og mangel på sikkerhet." - Natalia Lutoya

Slik beskriver Natalia den kaotiske situasjonen da hun nådde jernbanestasjonen i Lysysjansk med sønnen på flukt i Ukraina. Akkurat som henne prøver millioner av mennesker for tiden å unnslippe krigen i Ukraina.

Kontrasten mellom krigens effekt på kvinner og menn er enorm

Ettersom menn i alderen 18-60 år må bli igjen for å kjempe for landet sitt, er det i hovedsak kvinner, barn og eldre som nå flykter fra Ukraina.

– I anledning den internasjonale kvinnedagen advarer CARE om at kvinner i krig rammes ulikt menn.

Kvinner er særlig utsatt for kjønnsbasert vold og seksuelle overgep. I tillegg er faren for misbruk og menneskehandel stor.

På grunn av manglende helsetjenester er nå også mange ukrainske kvinner nødt til å føde i bomberom.

Kvinner er avhengige av skreddersydd støtte og beskyttelse i den humanitære krisen de nå står midt oppi.

En mor på flukt med sine barn.
– Humanitær nødhjelp til Ukraina og nabolandene må baseres på erfaringer fra tidligere og pågående konflikter. Kaj-Martin Georgsen, generalsekretær i CARE Norge.

Vi vurderer de humanitære behovene i lys av et kjønnsperspektiv. Det betyr blant annet at vi tilbyr trygge rom for kvinner i flyktningleirer og mottakssentre, deler ut menstruasjonsprodukter og sørger for at hjelpearbeidere består av både menn og kvinner.

På denne måten imøtekommer vi kvinner og jenters bekymringer på en trygg måte, og sørger for at hjelpen dekker deres spesifikke behov.

Kvinner har spesifikke behov i humanitære kriser

Kvinner og jenter er også sårbare i andre pågående krig- og konfliktsammenhenger som pågår i andre deler av verden, der CARE tilbyr nødhjelp.

Som eksempel tilbyr kun en av fem av alle helseinstitusjoner i Jemen mødre- og barnehelsetjenester. Som et resultat dør en kvinne under fødsel annenhver time. Over to tredjedeler av jenter i Jemen blir gift som mindreårige. I Syria har også barneekteskap økt drastisk som følge av konflikten.

Hundretusenvis av kvinner blir overlatt til å ta vare på familiene sine alene, og de sliter med å få endene til å møtes i eksil og tjene nok penger til å forsørge barna sine.

– Det er ikke nok å snakke om kvinner og deres behov på den internasjonale kvinnedagen. Kaj-Martin Georgsen, generalsekretær i CARE Norge

CARE jobber 365 dager i året for å sikre at kvinner og jenter har tilgang til kjønnssensitiv humanitær bistand – i Ukraina, i nabolandene, og andre områder som er preget av konflikt.