En kvinne vasker hender.

Tre måter CARE arbeider mot koronautbruddet på

Når kriser oppstår er de som allerede har det vanskelig, ekstra utsatt. Dette gjør CARE for å hindre spredningen av covid-19.

Ved kriser som korona-pandemien vi opplever nå, samler de hundre CARE-landene seg i ett stort kriseoppdrag for å hjelpe dem som er mest utsatte. De finnes i flyktningleirer og i de fattigste landene i verden, der helsevesenet er dårlig rustet og mange allerede har dårlig helse på grunn matmangel eller andre sykdommer.

1. CARE styrker helsetilbudet i krisesituasjoner

CARE er i gang med å dele ut hygienesett og setter opp håndvaskstasjoner. Vi informerer om viktigheten av å vaske hender og holde avstand til hverandre. Vi hjelper også lokale helsestasjoner ved å gi opplæring til helsepersonell og sørge for nødvendig medisinsk utstyr. Vi har lang erfaring med å jobbe forebyggende med smittsomme sykdommer, blant gjennom vårt arbeid med ebola i DR Kongo. Dette arbeidet styrkes og videreføres til våre andre programland for å forebygge utbrudd av covid-19.

Barn smiler til kamera mens de vasker hender.

2. CARE går inn i krisearbeidet

Mennesker i krise- og konfliktområder er ekstra sårbare for pandemien. Manglende helsesystemer, ubehandlede sykdommer og undernæring gjør folk på flukt langt dårligere rustet til å tåle smitte. Et stort sykdomsutbrudd i flyktningleirene vil kunne få katastrofale konsekvenser. Der bor et stort antall mennesker tett og med begrenset tilgang på rent vann.

CARE hjelper lokale helsestasjoner ved å gi opplæring til helsepersonell og sørge for nødvendig medisinsk utstyr, og våre medarbeidere i felt er godt rustet til å sette kriseplaner ut i livet. Nå jobber vi på spreng for å kunne gi assistanse der det trengs mest.

3. CARE gjør tiltak for å kunne fortsette arbeidet, uten å bidra til smittespredning

Vi har et ansvar for alt personell som jobber for CARE, både ansatte i egen organisasjon og personell i partnerorganisasjoner og lokale grupper vi samarbeider med. Skal vi kunne fortsette vårt arbeid og vår innsats, er det avgjørende å ta forhåndsregler så våre ansatte ikke blir syke selv, eller bidrar til smittespredning. I alle våre prosjekter jobber vi med lokale partnere og ansatte, noe som begrenser behovet for reisevirksomhet i organisasjonen. Vi opererer i samarbeid med myndighetene fra nasjonalt til lokalt nivå og forholder oss til de råd og føringer som blir gitt for å hindre smittespredning.

Takk til våre givere!

Det er så fint å se hvordan mange tar godt vare på hverandre i Norge! Samtidig som vi heier på de gode kreftene her hjemme vil vi kjempe for dem som har mindre sjanser til å klare seg, så de får så mye hjelp som mulig. For å få til det må vi ha best mulig muskler til arbeidet. Derfor er vi så takknemlige for giverne våre som sørger for at vi midt i vår egen krise både tar vare på oss selv og våre medmennesker i de fattige landene vi arbeider i.

Artikkelbilde

Når kriser oppstår er din hjelp ekstra viktig

Mange fattige land har liten mulighet til å håndtere koronasmitte. Din støtte hjelper oss å spre kunnskap om god hygiene, støtte skjøre helsetilbud og kurse helsearbeidere.