DR Kongo

DR Kongo er et land rikt på naturressurser, men er likevel blant verdens fattigste land. Landet preges av vold og konflikter. CARE jobber langsiktig med økonomisk selvstendighet, helse og vold mot kvinner.

Nødhjelp

Nok en gang er DR Kongo rammet av et ebolautbrudd. Det er viktig at det humanitære innsatsen også forebygger kriser som kan komme i fremtiden.
Nødhjelp i DR Kongo er ekstra krevende grunnet konflikt og usikkerhet i områdene som er rammet. Etter tiår med konflikt både i regionen og internt i DR Kongo er det mye mistro mot nye aktører i landet. Derfor samarbeider CARE tett med lokale partnere og sivilsamfunnsorganisasjoner. Dette bidrar CARE med:

 • Rent vann, hygiene- og sanitærtilbud
 • Informasjonsarbeid

Langsiktig hjelp

Mange kvinner i DR Kongo har opplevd vold eller overgrep. CARE støtter disse kvinnene og jobber for å styrke etablerte helseklinikker. Vi arbeider forebyggende for å engasjere menn i beskyttelsen av kvinners rettigheter. I tillegg støtter vi det juridiske arbeidet for å bedre rettssituasjonen for kvinner utsatt for vold. CARE jobber også med spare- og lånegrupper for å gi kvinner mulighet til å styre egen økonomi. CARE jobber for:

 • Styrke helsetilbud og klinikker
 • Holdningsendringer
 • Styrke kvinners rettssikkerhet

Bakgrunn

Etter flere tiår med uroligheter har over halvparten kongoleserne ikke opplevd annet enn et hjemland i krig og konflikt. Tildelingen av Nobels fredspris 2018 til Dennis Mukwege satte søkelyset på den seksuelle volden som lenge har vært utbredt i landet. Over halvparten av kvinnene i landet har vært utsatt for fysisk eller seksuell vold.

Selv om DR Kongo har store naturressurser er landet blant de fattigste i verden. Konflikter, dårlig infrastruktur, korrupsjon og en gruveindustri som ikke har kommet kongolesere flest til gode har gjort at utviklingen har gått sakte.

Spørsmål om arbeidet i DR Kongo

Landansvarlig for CARE Norge sitt arbeid i DR Kongo er Sébastien Fornerod.

Fakta om DR Kongo

 • Befolkning: 83 millioner
 • Hovedstad: Kinshasa
 • FNs indeks for menneskelig utvikling: 176 av 189 land
 • Andel kvinner i nasjonalforsamlingen: 8 prosent
 • Kvinner som har opplevd vold i parforhold: 51 prosent
 • Jenters forventede skolegang: 8,7 år
 • Fødsler per kvinne: 6
 • CARE har vært til stede siden 1994