Hvordan vi jobber med
kvinner i DR Kongo

DR Kongo er et land rikt på naturressurser, men er likevel blant verdens fattigste land. Landet preges av vold og konflikter. CARE jobber langsiktig i DR Kongo med økonomisk selvstendighet, helse og vold mot kvinner.

Nødhjelp

Kongo har hatt store problemer med ebola, etter det kom koronapandemien. Det er viktig at det humanitære innsatsen også forebygger kriser som kan komme i fremtiden. Nødhjelp i DR Kongo er ekstra krevende grunnet konflikt og usikkerhet i områdene som er rammet. Etter tiår med konflikt både i regionen og internt i DR Kongo er det mye mistro mot myndigheter, FN og andre internasjonale aktører i landet. CARE samarbeider derfor tett med lokale partnere og sivilsamfunnsorganisasjoner. Dette bidrar CARE med:

 • Rent vann, hygiene- og sanitærtilbud
 • Informasjonsarbeid

Langsiktig hjelp

Mange kvinner i DR Kongo har opplevd vold eller overgrep. CARE arbeider forebyggende for å engasjere menn i beskyttelsen av kvinners rettigheter. Vi jobber også med religiøse ledere og lokale myndigheter for å endre holdninger. I tillegg støtter vi det juridiske arbeidet for å bedre rettssituasjonen for kvinner utsatt for vold. CARE arbeider også med spare- og lånegrupper for å gi kvinner mulighet til å styre egen økonomi. Dette bidrar CARE med:

 • Holdningsendringer
 • Styrker sivilsamfunnsorganisasjoner som blant annet jobber for kvinners rettighete
 • Gi kvinner økonomiske muligheter gjennom spare- og lånegrupper
 • Styrke kvinners rettssikkerhet

Bakgrunn

Etter flere tiår med krig og uroligheter har over halvparten kongoleserne ikke opplevd annet enn et hjemland i krig og konflikt. Tildelingen av Nobels fredspris 2018 til Dennis Mukwege satte ikke bare søkelyset på den seksuelle volden som lenge har vært utbredt i landet, men også om det alvorlige bakteppet som har skapt situasjonen. Over halvparten av kvinnene i landet har vært utsatt for fysisk eller seksuell vold.

Selv om DR Kongo har store naturressurser er landet blant de fattigste i verden. Konflikter, dårlig infrastruktur, korrupsjon har gjort at utviklingen har gått sakte.

Spørsmål om arbeidet i DR Kongo

Landansvarlig for CARE Norge sitt arbeid i DR Kongo er Sébastien Fornerod.

Fakta om DR Kongo

 • Befolkning: 83 millioner
 • Hovedstad: Kinshasa
 • FNs indeks for menneskelig utvikling: 176 av 189 land
 • Andel kvinner i nasjonalforsamlingen: 8 prosent
 • Kvinner som har opplevd vold i parforhold: 51 prosent
 • Jenters forventede skolegang: 8,7 år
 • Fødsler per kvinne: 6
 • CARE har vært til stede siden 1994

Hjelp kvinner i fattige land som DR Kongo - Bli fast giver!

Som CARE-venn gir du et månedlig beløp som bidrar til å løfte kvinner, deres familier og lokalsamfunn ut av fattigdom. I tillegg bidrar du til at CARE kan gi livsnødvendig hjelp i kriser.