Hvordan vi jobber med
kvinner i DR Kongo

DR Kongo er et land rikt på naturressurser, men er likevel blant verdens fattigste land. Landet preges av vold og konflikter. CARE jobber langsiktig i DR Kongo med økonomisk selvstendighet, helse og vold mot kvinner.

Nødhjelp

Nok en gang er Øst-Kongo rammet av et alvorlig sykdomsutbrudd, denne gang ebola. Det er viktig at det humanitære innsatsen også forebygger kriser som kan komme i fremtiden. Nødhjelp i DR Kongo er ekstra krevende grunnet konflikt og usikkerhet i områdene som er rammet. Etter tiår med konflikt både i regionen og internt i DR Kongo er det mye mistro mot myndigheter, FN og andre internasjonale aktører i landet. CARE samarbeider derfor tett med lokale partnere og sivilsamfunnsorganisasjoner. Dette bidrar CARE med:

 • Rent vann, hygiene- og sanitærtilbud
 • Informasjonsarbeid

Langsiktig hjelp

Mange kvinner i DR Kongo har opplevd vold eller overgrep. CARE støtter disse kvinnene og jobber for å styrke etablerte helseklinikker. Vi arbeider forebyggende for å engasjere menn i beskyttelsen av kvinners rettigheter. I tillegg støtter vi det juridiske arbeidet for å bedre rettssituasjonen for kvinner utsatt for vold. CARE arbeider også med spare- og lånegrupper for å gi kvinner mulighet til å styre egen økonomi. Dette bidrar CARE med:

 • Styrke helsetilbud og klinikker
 • Holdningsendringer
 • Styrke kvinners rettssikkerhet

Bakgrunn

Etter flere tiår med krig og uroligheter har over halvparten kongoleserne ikke opplevd annet enn et hjemland i krig og konflikt. Tildelingen av Nobels fredspris 2018 til Dennis Mukwege satte ikke bare søkelyset på den seksuelle volden som lenge har vært utbredt i landet, men også om det alvorlige bakteppet som har skapt situasjonen. Over halvparten av kvinnene i landet har vært utsatt for fysisk eller seksuell vold.

Selv om DR Kongo har store naturressurser er landet blant de fattigste i verden. Konflikter, dårlig infrastruktur, korrupsjon har gjort at utviklingen har gått sakte.

Spørsmål om arbeidet i DR Kongo

Landansvarlig for CARE Norge sitt arbeid i DR Kongo er Sébastien Fornerod.

Fakta om DR Kongo

 • Befolkning: 83 millioner
 • Hovedstad: Kinshasa
 • FNs indeks for menneskelig utvikling: 176 av 189 land
 • Andel kvinner i nasjonalforsamlingen: 8 prosent
 • Kvinner som har opplevd vold i parforhold: 51 prosent
 • Jenters forventede skolegang: 8,7 år
 • Fødsler per kvinne: 6
 • CARE har vært til stede siden 1994

Hjelp kvinner i fattige land som DR Kongo - Bli fast giver!

Som CARE-venn gir du et månedlig beløp som bidrar til å løfte kvinner, deres familier og lokalsamfunn ut av fattigdom. I tillegg bidrar du til at CARE kan gi livsnødvendig hjelp i kriser.