En kvinne ser alvorlig i kamera og holder en krykke i den ene hånden.

Hvordan vi jobber med
kvinner i DR Kongo

DR Kongo er et land rikt på naturressurser, men er likevel blant verdens fattigste land. Landet preges av vold og konflikter.

CARE jobber langsiktig i DR Kongo med økonomisk selvstendighet, helse og vold mot kvinner.

Styrke kvinners posisjon

Mange kvinner i DR Kongo har opplevd vold eller overgrep. CARE arbeider forebyggende for å engasjere menn i beskyttelsen av kvinners rettigheter.

Vi jobber også med religiøse ledere og lokale myndigheter for å endre holdninger. I tillegg støtter vi det juridiske arbeidet for å bedre rettssituasjonen for kvinner utsatt for vold.

CARE arbeider også med spare- og lånegrupper for å gi kvinner mulighet til å styre egen økonomi. Dette bidrar CARE med:

 • Holdningsendringer
 • Styrker sivilsamfunnsorganisasjoner som blant annet jobber for kvinners rettigheter
 • Gi kvinner økonomiske muligheter gjennom spare- og lånegrupper
 • Styrke kvinners rettssikkerhet

Bakgrunn

Etter flere tiår med krig og uroligheter har over halvparten kongoleserne ikke opplevd annet enn et hjemland i krig og konflikt.

Tildelingen av Nobels fredspris 2018 til Dennis Mukwege satte ikke bare søkelyset på den seksuelle volden som lenge har vært utbredt i landet, men også om det alvorlige bakteppet som har skapt situasjonen.

Over halvparten av kvinnene i landet har vært utsatt for fysisk eller seksuell vold.

Selv om DR Kongo har store naturressurser er landet blant de fattigste i verden.

Konflikter, dårlig infrastruktur, korrupsjon har gjort at utviklingen har gått sakte.

Spørsmål om arbeidet i DR Kongo

Landansvarlig for CARE Norge sitt arbeid i DR Kongo er Sébastien Fornerod.

Fakta om DR Kongo

 • Befolkning: 83 millioner
 • Hovedstad: Kinshasa
 • FNs indeks for menneskelig utvikling: 176 av 189 land
 • Andel kvinner i nasjonalforsamlingen: 8 prosent
 • Kvinner som har opplevd vold i parforhold: 51 prosent
 • Jenters forventede skolegang: 8,7 år
 • Fødsler per kvinne: 6
 • CARE har vært til stede siden 1994

Hjelp kvinner i fattige land som DR Kongo - Bli fast giver!

Som fast giver bidrar til å løfte jenter, kvinner og lokalsamfunn ut av fattigdom. I tillegg bidrar du til å gi nødhjelp i kriser.