En gruppe mennesker sitter på bakken utenfor et hus. Fremfor dem står Ecoca-kokeapparatet.
En av utfordringene i mange flyktningleirer er energi til matlaging. Pesithos løsning hindrer ikke bare avskoging, men letter også hverdagen til kvinner, som tidligere måtte gå mange kilometer for å skaffe ved. Her fra et prosjekt med Caritas i Uganda.

– Vi vil skape mange arbeidsplasser

Å hjelpe så mange som mulig er motivasjonen for CEO i Pesitho, samtidig mener han lønnsomme prosjekter er avgjørende for å nå bærekraftsmålene.

I 2017 ser ingeniøren Thorben Nielsen et satelittbilde over kontinentet Afrika. I motsetning til lignende bilder over Europa, er det svært få lys å se. «Dette kan ikke fortsette», tenker Nielsen, det må være mulig å lage en energiløsning som også verdens fattigste kan bruke.

Det var starten på selskapet Pesitho. Målet: å levere energiløsninger til mennesker i de fattigste utkantsområdene.

Hvorfor samarbeide med CARE

Nielsen forteller at Pesitho er helt avhengig av samarbeid for å utvikle sine produkter.

– Uten samarbeid hadde vi ikke hatt adgang til en flyktningleir. Det ville vært umulig å bygge opp dette alene. Samarbeidet med en organisasjon som CARE er den eneste måten dette kan lykkes på.

Støtt CAMP + og bidra til å stoppe klimaendringene

CAMP+ er avhengig av både kunnskap og ressurser fra næringslivet. Ta kontakt med Roar Næss, på telefon 952 19 226 eller e-post roar.naess@care.no om du tror at din bedrift kan bidra.

Sammen skaper vi miljøvennlige løsninger!

I dag bruker rundt 3 milliarder mennesker forurensende energi til matlaging. Pesitho har utviklet kokeapparatet ECOCA og er en av næringslivspartnerne til CARE-prosjektet CAMP+. Ambisjonen er verdens første klimanøytrale flyktningleir.

– Varmekilden er bygget inn i kjelen, som en vannkoker, det bruker mye mindre energi, og kjelen holder på varmen lenge. Med denne løsningen bruker du ikke noe ved, i stedet er det et solcellepanel koblet til et batteri, forteller Nielsen.

Ecoca-kjelen med usb-inngang på siden så man for eks kan lade telefonen sin.
Gjennom sin tidligere jobb i Simens så Thorben Nielsen potensiale i å gi bedre energiløsninger til de aller fattigste. Ecoca gjør ikke bare matlagingen enklere, den gir også tilgang til elektrisitet og lademuligheter.

Lønnsomhet nødvendig for videre utvikling

Pesitho-sjefen er av den oppfatning at skal vi nå FNs bærekraftsmål om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030, må næringslivet på banen.

– Tusenvis av virksomheter som oss, er interessert i å hjelpe, og har det som visjon, men vi er avhengig av lønnsom drift for å kunne utvikle oss videre, sier Nielsen, som mener det må være mulig å tjene penger på å bidra til bærekraftsmålene:

– Om ikke økonomisk overskudd er en del av det, dreier det seg om en ren dugnad som er avhengig av donasjoner, sier Nielsen.

Kan klimakvoter finansiere flere kjøkken?

Gjennom CAMP+ settes det nå opp seks kommunale kjøkken i flyktningleiren Kyangwali i Uganda. Hvert kjøkken har ti kokkeøyer med Pesithos kokeapparat og kan brukes av mellom 40 til 50 familier hver dag.

Nielsen vil at deres innovasjon skal bidra til arbeidsplasser og utvikling. Lokal forankring er viktig.

– Spare- og lånegrupper kan drive disse kommunale kjøkkene, og apparatet blir montert i flyktningleiren i samarbeid med CARE og lokale partnere.

Artikkelbilde
I februar var Nielsen i flyktingleiren Kyangwali i Uganda for å se på løsninger for en mer miljøvennlig flyktningleir. Men det er ikke bare i leirene Nielsen tror Ecoca vil fungere. I Burundi prøver de nå å lansere ECOCA til middelklassen.

Å gå fra å lage mat over ild til kokeapparatene som går på strøm fra solenergi vil i tillegg til å hindre avskoging, spare miljøet for CO2-utslipp. Besparelsen i CO2-utslipp mener Nielsen kan være en potensiell inntektskilde i form av CO2-kvoter som kan selges.

– I prinsippet kunne man selge klimakvoter både til selskap som vil bruke det i sine klimaregnskap eller private som er interessert i klima.

Dette er en av flere spørsmål vi ønsker å få svar på gjennom pilotprosjektet CAMP+. Å finne business-modeller som er bærekraftige er en viktig del av dette innovasjonssamarbeidet.

Fire menn arbeider med Ecoca-kokeapparatet.

CARE hjelper deg å nå bærekraftsmålene din bedrift er opptatt av

Med bærekraftsmålene i fokus, finner vi løsninger som skaper entusiasme internt, og som viser kundene at bedriften tar samfunnsansvar. Et samarbeid med CARE vil hjelpe deg å dokumentere at bedriften tar bærekraftsmålene på alvor.

Les mer eller kontakt Anne Kjersti Kværner, på telefon +47 90844581 eller e-post anne.kvaerner@care.no