Kvinnefiendtlig politikk

Kvinnefiendtlige holdninger finner i dag veien inn i internasjonale forhandlinger. Da må Norge være villig til å stå opp for å utgjøre en forskjell.
De konservative kreftene har fått vind i seilene i internasjonale forhandlinger, og bruker makten til å kjempe for en reversering av fremgangen som er oppnådd de siste 25 årene. Land med en svært konservativ agenda knyttet til kvinners rettigheter og likestilling har i stadig større grad organisert seg og blitt mer høylytt i internasjonale forhandlinger. For fem år siden var de marginale, uten særlig makt til å få gjennomslag i sine forsøk på å utvanne de internasjonale normene. Nå er de sterkere og har blant annet fått store og viktige land som Brasil, Polen og USA med på laget.

Hvilke ord og uttrykk som brukes i resolusjoner og offisielle dokumenter er avgjørende for å ansvarliggjøre myndigheter og gi sivilbefolkningen beskyttelse. I 2019 er vi dessverre i ferd med å bli vant til at den retningen på likestillingsområdet går bakover, ikke framover. I for mange tilfeller må vi ta til takke med å hindre tilbakegang, samtidig som kvinner fortsetter å bli utsatt for bestialske overgrep i mange konflikter i verden og ikke får den beskyttelsen de trenger.

I april i år skulle FNs sikkerhetsråd diskutere og votere over en FN-resolusjon om seksuell vold som våpen i krig. Med nobelprisvinnerne Nadia Murad og Dennis Mukwege i salen, truet USA med å legge ned veto mot resolusjonen hvis ikke tekst knyttet til seksuell og reproduktiv helsehjelp til mennesker som har overlevd seksuell vold ble endret. For å få vedtatt resolusjonen ble teksten fjernet, fordi USA mente at teksten indikerte støtte til abort for ofre av seksuell vold. Resolusjonen ble utvannet.Der vi er nå er stillstand har blitt en seier i det internasjonale klimaet knyttet til kvinners rettigheter og likestilling, spesielt når det kommer til kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Det kan vi ikke akseptere.

Om åtte måneder blir det avgjort om Norge får en plass i FNs sikkerhetsråd. Mer enn noen gang trengs det sterke likestillingsstemmer på innsiden og som deltar i alle diskusjoner på Sikkerhetsrådets agenda. Norge må være villig til å virkelig stå opp – i ord og smart handling – for å kunne utgjøre en forskjell. Den globale likestillingskampen må ha større ambisjoner enn at status quo er godt nok.

Hva gjør CARE?

  • styrker kvinner og jenter slik at de kan stå opp for sine rettigheter.
  • engasjerer menn for å forebygge skadelige skikker og kjønnsbasert vold
  • arbeid opp mot politikere og religiøse ledere for endring
  • samarbeider med næringsliv som vil investere i likestilling

Redigert utgave av innlegg på trykk i Vårt land 5. november