Prevensjon er mer enn sikker sex

Det gir kvinner frihet, utdanning og selvstendighet, men nå truer kvinnefiendtlige krefter.