Mann med dressjakke
Kaj-Martin Georgsen, generalsekretær i CARE Norge. Foto: CARE Norge

Mye snakk om likestilling: Vis oss pengene, Støre!

I Afghanistan plukker Taliban-regimet fra hverandre jenter og kvinners rettigheter og muligheter.

I USA er det omkamp om rettigheter, som ble vunnet for 50 år siden. I rike og fattige land er det nå færre kvinner i jobb enn før pandemien. Tilbakeslagene for likestilling er dramatiske og mange.

Når sterke globale politiske krefter motvirker rettigheter som er kjempet frem, må Norge utgjøre en forskjell. Vi - fra det rike og ganske likestilte nord - har verktøy og eksemplets makt.

Statsminister Jonas Gahr Støre og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim har fått mye kjeft for at de for andre gang i år foreslår kutt i bistandsbudsjettet.

Når jeg leser bistandsbudsjettet, blir jeg imidlertid glad for det står mye om likestilling og at Norge skal prioritere jenters og kvinners rettigheter.

Likevel, i et budsjett er penger viktigere enn ord. Behovet for nødhjelp øker i verden fordi flere går sultne til sengs, flere må flykte fra sine hjem, og det er mer seksualisert og kjønnsbasert vold.

– Når sterke globale politiske krefter motvirker rettigheter som er kjempet frem, er det viktigere enn noen gang at Norge utgjør en forskjell. Kaj-Martin Georgsen, Generalsekretær CARE Norge

Regjeringen har som mål at halvparten av norsk bistand skal ha fokus på likestilling. I Hurdalsplattformen er kvinners rett til å bestemme over egen kropp en fanesak. Det er også inngått en forpliktelse om at det i perioden 2020-2025 skal investeres 9,6 mrd kroner til seksuell helse.

I dokumentet som nå er sendt til Stortinget står det «forpliktelsene blir finansiert over flere poster», deriblant er en egen post som heter likestilling som øker med 20 millioner kroner.

Samtidig kuttes det i støtte til sivilsamfunn (organisasjonene på bakken som sørger for seksualundervisning, tilgang til prevensjon og helsehjelp). Også en rekke andre poster står uendret i kroner og øre, som i realiteten betyr kutt. Arbeidet i Afghanistan skal få mindre, og det samme gjelder Afrika.

Norsk utenriks- og utviklingspolitikk har betydning ute i verden. CARE, som en internasjonal organisasjon som arbeider for likestilling, vet at Norges stemme blir lyttet til. Utrolig nok er det umulig å følge pengene som er allokert likestilling i budsjettforslaget. Hvorvidt det følger penger med alle ordene, er ikke godt å si.