Kropp og likestilling

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter er en stor utfordring internasjonalt. Hva er dette?

Hva er sammenhengen mellom å bestemme over egen kropp – og likestilling? Og hvorfor er det viktig hva vi lærer jenter og gutter om egen pubertet og seksualitet? Det snakker vi om i tredje utgave av CARE Talks.

CARE-ambassadør Yrja Oftedahl, gründer og programleder i podcasten «Power Ladies», leder samtalen om seksualitet og reproduktiv helse og rettigheter. Samtalepartnerne er Ibrahim Mursal, filmskaper, foredragsholder og rådgiver i Sex & Politikk, og Nina Brochmann, lege, forfatter og styremedlem i CARE Norge.

I store deler av verden er det ikke god nok tilgang på prevensjon, trygge aborter eller kvalifisert personell og tjenester som ivaretar seksuell og reproduktiv helse. Det samme gjelder rettigheter rundt det å ha en seksualitet og kunne utøve den fritt.

- Vi ønsker at alle mennesker i verden skal få leve fritt til å definere sin egen seksualitet, legning, sine egne seksuelle lyster og sitt eget seksuelle liv, slik som de selv ønsker. Da med respekt og frihet fra vold, både i parrelasjoner og offentlig, sier Nina Brochmann, lege, forfatter, og styremedlem i CARE Norge.

Men mange steder er spørsmål knyttet til sex, kropp og pubertet svært tabubelagt.

– I Norge kan vi i stor grad ta helsetjenester og rettigheter for gitt. Vi må huske at slik er det ikke i resten av verden. Som mann i Norge trenger ikke jeg å bekymre meg for å få tak i en kondom. Da jeg vokste opp i Sudan var det å kun finne én kondom utrolig vanskelig. Ibrahim Mursal

Å bli kjent med egen kropp kan påvirke egne holdninger. Nina Brochmann mener at ved å gi barn og ungdom kunnskap om egen kropp, om følelseslivet sitt og seksualiteten sin, så får de større forståelse for hvordan vi skal behandle hverandre på en god måte.

Fakta er at én av tre kvinner blir utsatt for vold i løpet av livet.

- Hvis vi snakker om seksuelle rettigheter og seksuell lyst på en naturlig måte, fra tidlig alder, så er det lettere for gutter og jenter å ikke begå overtramp, sier Nina Brochmann.

Ibrahim Mursal er opptatt av hvordan man kan engasjere menn og unge gutter i arbeidet for bedre seksuell og reproduktiv helse. Det er viktig at menns deltakelse, aktivisering og synliggjøring er noe som blir tatt seriøst. Vi får hverken bedre seksuell helse eller likestilling uten dem.

Han legger til at vi ofte tenker på likestilling som noe som kun angår bare menn eller bare kvinner, men det er viktig å ha en interseksjonell forståelse av det å ha like rettigheter og muligheter. Det innebærer for eksempel å se seksualitet i lys av ulike funksjonsnedsettinger, kjønnsutrykk og legninger. Det er for enkelt å kun se på forskjellen på menn og kvinner.

– Legg hvilket som helst problem på bordet, helhetlig seksualundervisning fikser det. Jo tidligere man kommer på banen, jo bedre. Ibrahim Mursal
Se hele CARE TALKS videoen over. Der får du servert en informativ samtale som går i dybden på ulike temaer rundt kropp, seksualitet og likestilling. Nina Brochman og Ibrahim Mursal deler sin kunnskap og perspektiver rundt disse temaene på en presis og forståelig måte.