Hennes kropp - hennes valg

Kvinner skal ha rett til å bestemme over sin egen kropp, til å si ja og nei, og bestemme selv om, når og hvor mange barn de ønsker.

Mødrehelse og seksualitet

Over 800 kvinner dør hver dag i forbindelse med graviditet eller fødsel. CARE jobber for at kvinner skal ha kunnskap og mulighet til å bestemme om, når og hvor mange barn de ønsker, og ha gode helsetjenester ved graviditet, fødsel og som nybakte mødre.

En viktig del av dette er seksualundervisning. Spørsmål knyttet til sex, menstruasjon og prevensjon er mange steder svært tabubelagt og det kan versere mange myter i lokalbefolkningen. Arbeid med slike tema skjer derfor mest effektivt i tett samarbeid med lokale partnere.

Engasjere menn i kampen mot vold

Vold mot kvinner rammer ikke bare kvinnene selv, men har enorme kostnader for hele samfunn.

For å oppnå likestilling og bekjempe vold må menn på banen. CARE jobber målrettet med menn for å skape holdningsendringer i samfunn med strenge kjønnsnormer og tradisjoner.

CARE jobber med lokale organisasjoner, der menn fra lokalsamfunnet snakker med andre menn om problematiske kjønnsroller og tradisjoner. Det settes opp kurs for nygifte par, og lokale rollemodeller reiser rundt for å fortelle om hvorfor likestilling i hjemmet er bra. Likestilling i hjemmet og i samfunnet løfter ikke bare kvinner, men er også positivt for menn.

Støtt arbeidet for kvinners rett til bestemme over egen kropp