Bilde av Djida Kaneza tatt nært i skråprofil.

- Å få barn skal ikke komme som en overraskelse. Kunnskap om egen kropp og tilgang til prevensjon er en rettighet.

Dr. Djida Marlene Kaneza

Gå tilbake til kampanjeside

- De som er nederst på rangstigen mister muligheten til et godt liv når de mangler tilgang til helsehjelp og prevensjon. De som har penger, vil lettere finne et tilbud, sier dr Djida Marlene Kaneza. Legen jobber med ungdom og kvinners seksuelle og reproduktive helse i CAREs partnerorganisasjon i hjemlandet sitt Burundi.

- Det er helt utrolig og uakseptabelt at vi i 2019 har jenter og kvinner som blir gravide fordi de ikke har tilgang til prevensjon. Vi kan heller ikke vedkjenne oss at kvinner får barn som en overraskelse fordi de ikke kjenner sin egen kropp. Fortsetter det slik vil kvinner bli holdt nede i uvitenhet og av fordommer. For oss kvinner og jenter, er seksuell og reproduktiv helse en viktig menneskerett og en nøkkel til tryggere og mer likeverdig samfunn, sier hun.
– Å få barn skal ikke komme som en overraskelse Dr. Djida Marlene Kaneza

Fattigdom i arv

Fremdeles mangler mange jenter og kvinner grunnleggende kunnskap om hvordan kroppen deres fungerer. Dermed har de heller ingen mulighet til å kontrollere livet sitt. Det kan lede til graviditeter som igjen gjør at de blir stigmatisert, dropper ut av skolen og blir presset til å gifte seg mens de ennå er barn. Muligheten til å få et tryggere liv helsemessig og økonomisk blir minimal og neste generasjon vil med stor sannsynlighet arve fattigdom.

- Fordi kvinner i en slik situasjon ofte får flere barn enn de kan fostre, kan barna bli underernært, syke og mangle skolegang. I tillegg vil for mange fødsler skade jentene og kvinnene. Vi må også innse at utrygge aborter øker når prevensjon ikke er tilgjengelig og desperasjonen blir stor. Det igjen fører til mange dødsfall, sier legen.

- Den kvinnelige delen av vårt folk, spesielt de yngste, mangler kunnskap om hvordan kroppen deres endrer seg i puberteten og hva mensen er. Selv om det er i pensum i skolen, gjør fordommer at det ofte ikke blir undervist i dette. Ungdommene vet da ikke hvordan de kan takle mensen, unngå graviditet og smittsomme sykdommer. De får heller ikke hjelp hjemme fordi det å snakke om sex er et tabu. Derfor møter vi mange foreldre og utfordrer dem til å være åpne med barna sine om dette temaet, sier Kaneza.

Organisasjonen hun jobber i, Sacodé, når tusenvis av unge og kvinner gjennom sms-tjeneste, skoleundervisning og møter.

- Vi ser at jenter og kvinner blir sterke og fullfører skolen når de får kontroll over egen kropp og har nødvendig trygghet med tilgang på prevensjon, sier hun.

Bilde av pakker med bind.
SaCoDé informerer om prevensjon og seksuell helse i Burundi, og produserer også hygieniske gjenbrukbare bind.

Regn med motstand

- Vi må ikke være overrasket over at vi får motstand når vi kjemper for kvinners rettigheter. Ingen menneskerettigheter er blitt servert på sølvfat, det har vært en kamp. Det vil alltid være forskjellige meninger og synspunkter, men vi må garantere friheten til alle jenter og kvinner. Frihet til å ta sine egne valg uansett økonomisk status, opphav og religion.

– Det vil alltid være forskjellige meninger og synspunkter, men vi må garantere friheten til alle jenter og kvinner.

Om SaCoDé

Organisasjonen Sacodé jobber med seksuell helse i Burundi. De når tusenvis av unge og kvinner gjennom sin sms-tjeneste der de svarer på spørsmål og kropp og seksualitet, og jobber også med å gi informasjon på skoler og i lokalsamfunn.

Bilde fra radiostudio da Djida gjestet P3-aksjonen.
Djida gjestet Norge i forbindelse med TV-aksjonen 2019, der hun blant annet gjestet P3-aksjonen og gikk med bøsse sammen med den Helsesista. Foto venstre: NRK P3, Foto høyre: CARE/Jorunn Strand Askeland
Gå tilbake til kampanjeside

Toppbilde: Odin Jæger