To kvinner jobber på en byggeplass

Frokostseminar: Hvordan investere i likestilling?

28. november 2019
08:30 – 10:00
Mesh, Tordenskiolds gate 3, 0160 Oslo

Kan man ved å investere i utviklingsland bidra til likestilling?

CARE og Storebrand ønsker velkommen til frokostseminar om hvordan man kan investere i likestilling og bærekraft.

Bærekraftsmål fem, likestilling av kjønnene, er ifølge FN avgjørende for å klare å oppnå alle de andre bærekraftsmålene.

Investering i mangfold og likestilling er lønnsomt for både verden og lommeboka. Investorer som ikke tar hensyn til likestilling kan gå glipp av en god og lønnsom investering.

Kan dette også anvendes i utviklingsland og vekstøkonomier? I mange land er likestillingen kommet for kort til at det er mulig å finne selskaper med god kjønnsbalanse i styre og ledelse. Hva gjør man da?

Les også: Likestilling kan bli motor for økonomisk vekst

Program:

08:30
Velkommen og introduksjon fra ordstyrer
- Karin Greve-Isdahl, konserndirektør for bærekraft, kommunikasjon og næringspolitikk

08:35
Hva sier tallene om investeringer i likestilling?
- Anne-Marie Helland, direktør for bærekraft og internasjonal utvikling, PwC

08:40
Likestilling som investeringsstrategi –også i vekstøkonomier?
- Matthew Smith, leder for bærekraftige investeringer i Storebrand
- Ola Nafstad, investeringsdirektør i Norfund
- Heidi Aven, daglig leder i SHE

09:10
Kan vi få bistandsorganisasjoner til å flytte penger
like effektivt som finansbransjen?
- Nina Skui Lohk, daglig leder Oslo Philantropic Exchange

09:15
Likestilling og fattigdomsbekjempelse gjennom investeringer i finansielle tjenester
- Anthony Kiagora, Associate Director, Equity Bank

09:30
Panelsamtale: Hvordan få lønnsomhet og likestilling i utviklingsland?
- Anthony Kiagora, Associate Director, Equity Bank
- Matthew Smith, Storebrand
- Gry Larsen, generalsekretær i CARE

Programmet er slutt klokken 10.

Kontaktperson for arrangement:
Eirik Natlandsmyr
975 75 741
eirik.natlandsmyr@care.no