Kvinnefiendtlig politikk

Strengere abortlover fører ikke til færre aborter - tvert i mot - de blir flere og farligere.

Gå tilbake til kampanjeside

En av Donald Trumps første beslutninger som president var å gjenninnføre en lov som begrenser kvinners rett til å bestemme over egen kropp. «The Global Gag Rule» forbyr støtte fra USA til organisasjoner som utfører abort, henviser eller informerer om abort. Selv om tilgangen prevensjon ikke skulle bli rammet av dette, blir det realiteten i mange utviklingsland. Fremdeles står amerikanske myndigheter for store viktige bidrag til global helse. Det gjør at konsekvensene av innstramminger blir store. Sårbare kvinner får det det enda vanskeligere.

Hva er konsekvensene?

Hvor store konsekvenser de nye innstrammingene USA og andre lands kutt vet vi ikke enda. Men vi ser allerede at organisasjoner må redusere sitt tilbud, klinikker må stenge, og tilgangen prevensjon og informasjon reduseres. Bistandsaktuelt har beskrevet hvordan "Global gag rule" blant annet rammer tilbudet i Mosambik hardt. En rapport fra Center for Health and Gender Equity (CHANGE) beskriver flere av konsekvensene vi nå ser. I utgangspunktet skulle tilgangen til prevensjon rammes, men i utviklingsland er det ofte de samme aktørene som jobber med trygge aborter som gir tilgang på prevensjon. Når en slik aktør opplever kutt i finansieringen vil derfor også gå ut over tilgangen til prevensjon for de aller fattigste. To av de største globale organisasjonene på dette området kan melde om følgede:

  • International Planned Parenthood Federation (IPPF) kunne med pengene som nå er kuttet kunne forhindret 20 000 fødselsrelaterte dødsfall, 4,8 millioner uønskede graviditeter, 1,7 millioner utrygge aborter og tilbudt 70 millioner kondomer.
  • Marie Stopes International kunne forhindret 6,5 millioner uønskede graviditeter, 21 700 fødselsrelaterte dødsfall eller 2,1 millioner utrygge aborter.

I tillegg til disse indirekte konsekvensene, virker slike innstramming mot sin hensikt om målet er å redusere antallet aborter. I en studie publisert i The Lancet viser hva som skjedde da en lignende lov gjaldt under president George W. Bush. I Afrika sør for Sahara økte da antallet aborter med rundt 40 prosent.

Hva bør gjøres?

Norge er blant de landene som har økt sin støtte til seksualundervisning, prevensjon og trygge aborter i utviklingland. Det må fortsette, for mer enn noen gang trengs det sterke likestillingsstemmer. Norge må være villig til å virkelig stå opp – i ord og smart handling – for å kunne utgjøre en forskjell.