Kvinne i arbeidsklær og byggningshjelm. Blå og gule klær

Forplikt til likestilling - en utfordring til næringslivet

På årets kvinnedag utfordrer vi norsk næringsliv til å ta grep.

Vi ber dere forplikte dere til minst ett tiltak (i listen vi har laget under) for å kjempe for kjønnsbalanse og like muligheter for alle.

Vi ønsker at så mange som mulig blir med på denne utfordringen, derfor inkluderer vi en blanding av strategiske tiltak og lavthengende frukter.

Alle som er med på kampanjen vil bli fremmet på vår LinkedIn, nettside og i vårt nyhetsbrev til næringslivet.

Slik blir dere med

 1. Forplikt til minimum ett tiltak for å gjøre din bedrift mer inkluderende. Vi har flere forslag på tiltak dere kan gjøre nedenfor.
 2. Gi penger til CARE sitt arbeid for fattige jenter og kvinner internasjonalt.
 3. Del og utfordre andre. Når dere har forankret at dere skal bli bedre, da kan dere feire!

Forplikt dere til minst ett tiltak dere skal jobbe med i 2024

 • Ha bind, tamponger og truseinnlegg tilgjengelig på alle toaletter
 • Opprett en mangfoldsgruppe
 • Sikre kjønnsbalanse i intervjuprosesser
 • Kjemp for lik lønn for likt arbeid
 • Jobb for kjønnsbalanse i ledelsen
 • Inkluder jenter og kvinner som sårbar gruppe i vesentlighetsanalyser
 • Kurse ledelse og ansatte i likestillings- og mangfoldsutfordringer
 • Legg en plan for å forbedre vilkårene til kvinner som jobber i verdikjeden
 • Anerkjenn risiko for diskriminering i kunstig intelligens
 • Sikre kjønnsperspektiv i HMS-arbeid

Hvem er CARE?

CARE er en av verdens største bistands- og nødhjelpsorganisasjoner. Vi fokuserer spesielt på fattige jenters og kvinners rettigheter og muligheter.

Dette har vi gjort siden 1945. I fjor nådde vi 166 millioner jenter, kvinner og familier, i tilsammen 109 land.

Vårt viktigste verktøy for å bekjempe fattigdom og sikre jenter og kvinners rettigheter, er "Spare- og lånegrupper".

Slik fungerer spare- og lånegrupper

 • 20 jenter eller kvinner går sammen i en gruppe
 • Gruppen får en egen spareboks hvor de sammen sparer egne penger
 • Gruppen bestemmer selv hvor mye de skal spare månedelig og hva renten for utlån skal være
 • Alle medlemmene i gruppen kan låne penger fra spareboksen for å investere i oppstart av egen bedrift eller for å kunne holde barna sine på skolen
 • CARE fasiliterer spare- og lånegruppene og tilbyr ulike kurs til medlemmene.

Les rapport om spare- og lånegrupper fra 2023

Hvorfor er denne kampanjen så viktig?

Vi jobber med jenters og kvinners rettigheter og muligheter hver eneste dag, og ønsker å engasjere flere i vårt arbeid.

Vi ønsker å se at flere arbeidsplasser gjør tiltak som fremmer inkludering og likestilling. Målet er at denne kampanjen skal gjøre dere mer bevisst på hvilke tiltak som kan gjøres.

CARE er en pådriver for likestilling her i Norge, og internasjonalt. Vi kan bidra med masse nyttig erfaring og kunnskap til din bedrift.

Tar dere utfordringen?

Meld dere på kampanjen her