Slik jobber Mars Wrigley for å styrke kvinners levekår

Mars er en global virkdomhet innen mat,snacks og dyremat med formålet: «den verden vi ønsker i morgen begynner med hvordan vi driver virksomhet i dag»

I morgendagens verden ønsker bedriften et inkluderende samfunn hvor kvinner har like muligheter, derfor har Mars har tatt grep for å øke likestillingen i sin leverandørkjede.

Går sammen om økte muligheter for kvinner

Da Mars lanserte sin «plan for bærekraft på en generasjon» i 2017, utførte bedriften omfattende risikovurderinger, og prioriterte gjennomføring av store forbedringstiltak for 1 million arbeidere i sin verdikjede.

Dette inkluderte å fremme likestilling mellom kjønnene på arbeidsplassen, på markedet og i lokalsamfunnen der Mars henter de fleste av sine råvarer fra, som kakao.

I Ghana og på Elfenbeskysten har Mars og CARE USA gått sammen for fjerne strukturelle hindringer som øker fattigdom, særlig blant kvinner i kakaodyrkende samfunn, gjennom utviklngen av et unikt program: Women for Change.

Artikkelbilde

Programmet som startet på Elfenbenkysten i 2016, er bygget på CAREs mangeårige arbeidsmetode for fattigdomsbekjempelse: spare- og lånegrupper.

Gruppene fungerer som en sparebank, hvor medlemmene sparer og låner, til å investere i ulike tiltak for å sikre seg økt inntekt.

Dette er en velprøvd arbeidsmetode som CARE over flere tiår har brukt for å å bekjempe fattigdom og styrke særlig kvinners økonomiske vilkår på kort og lang sikt over hele verden.

Styrker kvinners rettigheter

I Ghana og på Elfenbenskysten, blir kakaodyrking tradisjonelt sett på som en jobb for menn, selv om kvinner er like involert i mange oppgaver i produksjonen.

Kvinnelige bønder blir ofte ikke anerkjent og står dermed overfor betydelige hindringer når det gjelder å få tilgang til formelle kakaonettverk, penger og kompetansehvende tjenester.

I tråd med metoden for spare- og lånegrupper styrker «Women for change» fire områder som er avgjørende for at kvinner i kakaodyrkende samfunn kan ha en større rolle i verdikjeden:

  • Finansiell inkludering og tilknytning til formell økonomi
  • Entreprenørskap og støtte til økt inntekt
  • Likestillingtiltak for individet, husholdningen og lokalsamfunnet, også gjennom lese- og skrivedyktighet
  • Familieveiledning av foreldre
Artikkelbilde

Sammen har CARE og Mars innen utgangen av 2022 nådd over 77 000 mennesker gjennom spare- og lånegruppene. Grupper møtes, sparer sammen, låner til hverandre, lærer om entreprenørskap og utvikler ledere.

På denne måten bekjempes fattigdom og styrker menneskers økonomisk motstandsyktighet, særlig for kvinner.

Erfaringer fra CAREs mangeårige arbeid med spare- og lånegrupper, er at gruppene bidrar til å styrke hele familiers motstandsdyktighet mot fattigdom. For kvinner har deltakelse i gruppene potensiale til å fordoble kvinners økonomiske sparing på tre år, og mye av overskuddet investerer kvinnene i barnas utdanning.

Spare- og lånegruppene gir kvinner muligheter gjennom sparing og investering og styrker dermed husholdningens muligheter.

Les mer Mars Wriglys bærekraftsarbeid «kakao for generasjoner

Se tips for hvordan din bedrift kan jobbe med likestilling i verdikjeden.