Når kriser inntreffer, er det viktig å kunne bistå umiddelbart.

Bli en av våre nødhjelpspartnere

Nødhjelp, eller humanitær bistand, er en kortsiktig hjelp til mennesker i en akutt nødsituasjon.

CAREs langvarige tilstedeværelse i verdens fattigste og mest sårbare land gjør oss i stand til å gi tilpasset nødhjelp raskt. Der det er mulig, gir vi i tillegg hjelpen på en måte som også er med på å fremme langsiktig utvikling og kvinners rettigheter.

Vi har god erfaring med å samarbeide med næringslivet og tilbyr skreddersydde avtaler ut fra hvordan din bedrift ønsker og har mulighet til å bidra.

For mer informasjon, ta kontakt med oss:

Heléne 90556207 helene.hansson@care.no eller

Hilde 90089483 hilde.vanvik@care.no