Kvinne med et barn på armen

Bli en av våre nødhjelpspartnere

Når kriser inntreffer, er det viktig å kunne bistå umiddelbart. Foto: CARE
Nødhjelp, eller humanitær bistand, er en kortsiktig hjelp til mennesker i en akutt nødsituasjon.

CAREs langvarige tilstedeværelse i verdens fattigste og mest sårbare land gjør oss i stand til å gi tilpasset nødhjelp raskt. Der det er mulig, gir vi i tillegg hjelpen på en måte som også er med på å fremme langsiktig utvikling og kvinners rettigheter.

Vi har god erfaring med å samarbeide med næringslivet og tilbyr skreddersydde avtaler ut fra hvordan din bedrift ønsker og har mulighet til å bidra.

Støtte vårt nødhjelpsarbeid

Din bedrift kan støtte vårt nødhjelpsarbeid i Ukraina, Syria, Afghanistan.

Støtten settes inn på CARE sin nødhjelpskonto 1622 10 50082 og merkes med landet støtten skal gå til.

For mer informasjon, ta kontakt med oss:

Anne Kjersti Kværner, på telefon +47 90844581 eller e-post anne.kvaerner@care.no