Kvinne med et barn på armen

Bli en av våre nødhjelpspartnere

Når kriser inntreffer, er det viktig å kunne bistå umiddelbart. Foto: CARE
Nødhjelp, eller humanitær bistand, er en kortsiktig hjelp til mennesker i en akutt nødsituasjon.

CAREs langvarige tilstedeværelse i verdens fattigste og mest sårbare land gjør oss i stand til å gi tilpasset nødhjelp raskt. Der det er mulig, gir vi i tillegg hjelpen på en måte som også er med på å fremme langsiktig utvikling og kvinners rettigheter.

Vi har god erfaring med å samarbeide med næringslivet og tilbyr skreddersydde avtaler ut fra hvordan din bedrift ønsker og har mulighet til å bidra.