En gruppe med kvinner ser rett frem

Likestilling - hennes stemme

Kvinner skal bli hørt og delta i beslutninger som angår dem selv og samfunnet. Derfor gir CARE opplæring i politisk lederskap og deltakelse.

Lederutvikling

Både lokalt og globalt er kvinner underrepresentert i ledende stillinger. Å utjevne kjønnsforskjellene blant ledere er essensielt for å oppnå likestilling.

CARE gir opplæring og støtte til at kvinner som viser potensial og interesse får utviklet sine lederegenskaper, blant annet gjennom kurs i tale og forhandlingsteknikk. I tillegg jobber vi med å forberede kvinner før de presenterer seg som kandidater i lokale valg.

Gikk til valg - og vant

Alt endret seg for Hadjo da hun ble medlem av en spare- og lånegruppe, og fikk oppbakking av de andre kvinnene i gruppa.

Kvinners politiske deltakelse og samfunnsdeltakelse

Kvinner blir mange steder holdt utenfor beslutningsprosesser både hjemme og i samfunnet, på grunn av sosiale normer, tradisjoner og lovgivning.

CARE legger til rette for dialog mellom spare- og lånegrupper og lokale politikere. Samtidig jobber vi med de politiske partiene i de aktuelle landene for å få økt bevissthet om kjønn og kjønnsbalanse i politikken.

Flere steder har det som startet som spare- og lånegrupper utviklet seg til bevegelser som kjemper for kvinners politiske, økonomiske og sosiale deltakelse.

Les mer om resultatene av vårt arbeid for likestilling.

Engasjere menn i likestilling

CARE jobber målrettet med menn for å skape holdningsendringer i samfunn med strenge kjønnsnormer og tradisjoner. I samarbeid med lokale organisasjoner settes det opp kurs for nygifte par, og lokale rollemodeller reiser rundt for å fortelle om hvorfor likestilling i hjemmet er bra – både for kvinner og for menn. I 2021 ble 29 800 menn involvert i likestillingsarbeid gjennom CARE sine prosjekter.

Hjelp kvinners stemme å nå frem!

Når kvinner blir hørt, blir samfunnet mer bærekraftig.

Din informasjon

Du blir belastet 150 kroner hver måned via AvtaleGiro. Du kan avslutte når du vil.

Din kortinformasjon

Fyll ut din kortinformasjon for å fullføre.